Eslovaquia

RankingRanking MundialUniversidadorden descendenteDet.Presencia (Posición*)Impacto (Posición*)Apertura (Posición*)Excelencia (Posición*)
1
24243
Academia Medica Bratislava / Akadémia médií
29656
23018
5819
6626
2
12585
Academy of Arts in Banská Bystrica / Akadémia umení v Banskej Bystrici
7512
11654
5819
6626
3
10457
Academy of Fine Arts and Design Bratislava / Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
9451
8750
5819
6626
4
10830
Academy of Performing Arts in Bratislava / Vysoká škola múzických umení
6744
9520
5819
6626
5
5190
Alexander Dubček University of Trenčín in Trenčín / Trencianska univerzita Alexandra Dubceka v Trencíne
2477
9572
5819
4565
6
14980
Bratislava International School of Liberal Arts / Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
9787
14556
5819
6626
7
4095
Catholic University in Ružomberok / Katolícka univerzita v Ružomberku
2656
7872
4512
4199
8
15935
Central European College in Skalica / Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
14919
15248
5819
6626
9
20359
College of International and Public Relations Prague / Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
22643
19887
5819
6626
10
13527
College of Management in Trenčín / Vysoká škola manažmentu City University of Seattle
10726
12603
5819
6626
11
14299
College of Public Administration Economics and Management / Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
9682
13693
5819
6626
12
715
Comenius University in Bratislava / Univerzita Komenského v Bratislave
426
1198
900
689
13
25063
Danubius University in Sládkovičovo
23573
25039
5819
6626
14
18830
DTI University
19058
18408
5819
6626
15
13006
General Milan Rastislav Štefánik Armed Forces Academy in Liptovský Mikuláš / Akadémia ozbrojených síl gen M R Štefánika v Liptovskom Mikuláši
7267
12268
5819
6626
16
10939
International Business College ISM Slovakia in Prešov / Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
16546
8795
5819
6626
17
7976
J Selye University / Univerzita J Selyeho / Selye János Egyetem
3381
11580
5819
5681
18
2199
Matej Bel University in Banská Bystrica / Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
1391
2698
3039
2907
19
5444
Pan European University (Bratislava School of Law) / Paneurópska vysoká škola
5870
9858
5819
4676
20
1595
Pavol Jozef Šafárik University in Košice / Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
929
3373
1806
1590
21
15822
Police Academy in Bratislava / Akadémia policajného zboru v Bratislave
11015
15445
5819
6626
22
16301
Security Management College in Košice / Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
18420
15431
5819
6626
23
3743
Slovak Medical University in Bratislava / Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
4781
5182
5819
3103
24
1900
Slovak University of Agriculture in Nitra / Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
670
2238
2247
2818
25
1127
Slovak University of Technology in Bratislava / Slovenská technická univerzita v Bratislave
241
1782
1217
1421
26
8790
St Elizabeth College of Health and Social Work in Bratislava / Vysoká škola zdravotnícka a sociálnej práce sv Alžbety v Bratislave
11922
12979
5819
5518
27
2641
Technical University in Zvolen / Technická univerzita vo Zvolene
5246
6391
1934
2562
28
1241
Technical University of Košice / Technická univerzita v Košiciach
710
1967
1346
1487
29
1964
University of Constantinus the Philosopher in Nitra / Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
1034
3094
3216
2245
30
3371
University of Economics in Bratislava / Ekonomická univerzita v Bratislave
1787
5213
3896
3898
31
3484
University of Prešov / Prešovská univerzita v Prešove
1692
4518
5819
2995
32
3626
University of St Cyril and Methodius of Trnava / Univerzita sv Cyrila a Metoda
4074
8550
4290
3124
33
3779
University of Trnava / Trnavská univerzita v Trnave
3372
6960
5546
3092
34
4871
University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice / Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
4753
9798
5819
3937
35
1726
University of Žilina / Žilinská univerzita v Žiline
1472
3920
2037
1667
36
16380
Vysoká škola Danubius (Vysoká škola v Sládkovičove)
11319
16140
5819
6626

* Menor es mejor