Azarbaiján

RankingRanking MundialUniversidadDet.Presencia (Posición*)Impacto (Posición*)Apertura (Posición*)Excelencia (Posición*)ordenar ascendente
1
14548
Azerbaijan State Agrarian University / Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
14231
13638
5822
6528
2
19007
Azerbaijan State Marine Academy / Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası
18982
18643
5822
6528
3
22486
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors A Aliyev
17396
22692
5822
6528
4
16806
Azerbaijan State University of Culture & Art / Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
15775
16267
5822
6528
5
16001
Azerbaijan State Pedagogical University / Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
3141
16688
5822
6528
6
12529
Azerbaijan University of Languages
12198
11188
5822
6528
7
24515
Academy of Labour and Social Relations / Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası
19782
24725
5822
6528
8
21133
Azerbaijan Cooperative University / Azərbaycan Kooperasiya Universiteti
23330
20641
5822
6528
9
20596
Azerbaijan Tourism and Management University / Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
5994
21653
5822
6528
10
15676
Azerbaijan University / Azərbaycan Universiteti
11987
15208
5822
6528
11
22211
Azerbaijan State Academy of Fine Arts
22947
21932
5822
6528
12
20085
Baku Eurasia University / Baki Avrasiya Universiteti
18500
19917
5822
6528
13
13911
Baku Business University
13054
12937
5822
6528
14
14452
Baku Engineering University (Qafqaz University)
7070
14178
5822
6528
15
12071
Baku Higher Oil School / Bakı Ali Neft Məktəbi
5652
11248
5822
6528
16
26650
Baku Girls University / Bakı Qızlar Universiteti
19321
27005
5822
6528
17
17864
Baku Slavic University
14101
17723
5822
6528
18
26397
Academy of Choreography
24808
26355
5822
6528
19
23995
Azerbaijan State Conservatory / Azərbaycan Milli Konservatoriyası
21245
24030
5822
6528
20
11137
Academy of the Ministry of Emergency Situations / Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyası
2016
10636
5822
6528
21
10503
Odlar Yurdu University / Odlar Yurdu Universiteti
2509
9694
5822
6528
22
18893
Azerbaijan Police Academy / Polis Akademiyası
14821
18832
5822
6528
23
16736
Sumqayit State University (Sumgait State University) / Sumqayıt Dövlət Universiteti
7353
17018
5822
6528
24
21494
Azerbaijan State Academy of Physical Education and Sport
21804
21213
5822
6528
25
18263
Azerbaijan Academy of Public Administration
18158
17840
5822
6528
26
17032
Lankaran State University
22595
15996
5822
6528
27
22678
Azerbaijan Technological University / Azərbaycan Texnologiya Universiteti
18366
22853
5822
6528
28
19252
Western Caspian University
13338
19396
5822
6528
29
22763
Mingachevir State University
11661
23516
5822
6528
30
22797
Baku Branch First Moscow State Medical University I M Sechenov
21688
22746
5822
6528
31
30321
Mingachevir Polytechnic Institute / Mingecevir Politexnik Institutu
29703
30262
5822
6528
32
13920
Moscow State University MV Lomonosov Baku Branch / MVLomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialı
13843
12875
5822
6528
33
14284
Nakhchivan Teachers Institute / Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
2900
14579
5822
6528
34
18830
Baku Music Academy / Bakı Musiqi Akademiyası
12534
18951
5822
6528
35
20351
National Aviation Academy
16643
20370
5822
6528
36
29395
Naxçıvan Teachers Institute
30064
28966
5822
6528
37
28267
Nakhchivan State University
30101
27554
5822
6528
38
21581
Nakhchivan University / Naxçıvan Unversiteti
17355
21694
5822
6528
39
11844
Nakhchivan State University / Naxçıvan Dövlət Universiteti
9069
13557
5822
6066
40
12554
Azerbaijan University of Architecture and Construction / Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
18541
13683
5822
6066
41
8748
Azerbaijan Technical University / Azərbaycan Texniki Universiteti
7324
12415
5822
5614
42
11054
Ganja State University / Gəncə Dövlət Universiteti
8781
15698
5822
5614
43
4751
Azerbaijan State University of Economics / Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
2438
7728
3455
5454
44
7586
Azerbaijan Medical University / Azərbaycan Tibb Universiteti
4734
12378
5822
5315
45
4350
ADA University
8333
3915
5152
5142
46
6987
Azerbaijan State University of Oil Industry
6551
13461
5822
4884
47
4585
Khazar University / Xəzər Universitəsi
3838
6504
5822
4320
48
3253
(1) Baku State University / Bakı Dövlət Universiteti
4314
8003
3126
2988

* Menor es mejor