Azarbaiján

RankingRanking MundialUniversidadorden descendenteDet.Presencia (Posición*)Impacto (Posición*)Apertura (Posición*)Excelencia (Posición*)
1
3480
(1) Baku State University / Bakı Dövlət Universiteti
4320
8737
4263
2956
2
25748
Academy of Choreography
23575
25747
7356
6084
3
25098
Academy of Labour and Social Relations / Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası
20753
25265
7356
6084
4
11658
Academy of the Ministry of Emergency Situations / Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyası
2381
11077
7356
6084
5
5584
ADA University
6887
4564
5287
6084
6
18040
Azerbaijan Academy of Public Administration
17872
17478
7356
6084
7
21451
Azerbaijan Cooperative University / Azərbaycan Kooperasiya Universiteti
22847
20969
7356
6084
8
9721
Azerbaijan Medical University / Azərbaycan Tibb Universiteti
3888
12771
7356
5341
9
18944
Azerbaijan Police Academy / Polis Akademiyası
15435
18748
7356
6084
10
22607
Azerbaijan State Academy of Fine Arts
23566
22187
7356
6084
11
21922
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors A Aliyev
16369
22124
7356
6084
12
14918
Azerbaijan State Agrarian University / Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
14354
13909
7356
6084
13
22354
Azerbaijan State Conservatory / Azərbaycan Milli Konservatoriyası
19288
22366
7356
6084
14
19246
Azerbaijan State Marine Academy / Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası
18740
18803
7356
6084
15
15658
Azerbaijan State Pedagogical University / Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
1807
16417
7356
6084
16
17142
Azerbaijan State University of Culture & Art / Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
15955
16554
7356
6084
17
6239
Azerbaijan State University of Economics / Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
2765
7680
4106
6084
18
9157
Azerbaijan State University of Oil Industry
8160
13743
7356
5022
19
13963
Azerbaijan Technical University / Azərbaycan Texniki Universiteti
8825
13181
7356
6084
20
21550
Azerbaijan Technological University / Azərbaycan Texnologiya Universiteti
19773
24239
7356
5624
21
21253
Azerbaijan Tourism and Management University / Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
9261
21966
7356
6084
22
15998
Azerbaijan University / Azərbaycan Universiteti
12846
15432
7356
6084
23
15097
Azerbaijan University of Architecture and Construction / Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
15386
14048
7356
6084
24
12287
Azerbaijan University of Languages
11383
10798
7356
6084
25
22332
Baku Branch First Moscow State Medical University I M Sechenov
21520
22104
7356
6084
26
12738
Baku Business University
12172
11370
7356
6084
27
14859
Baku Engineering University (Qafqaz University)
6887
14460
7356
6084
28
20075
Baku Eurasia University / Baki Avrasiya Universiteti
18583
19775
7356
6084
29
26601
Baku Girls University / Bakı Qızlar Universiteti
11723
27263
7356
6084
30
12708
Baku Higher Oil School / Bakı Ali Neft Məktəbi
6233
11827
7356
6084
31
19803
Baku Music Academy / Bakı Musiqi Akademiyası
13720
19938
7356
6084
32
18335
Baku Slavic University
14068
18193
7356
6084
33
12793
Ganja State University / Gəncə Dövlət Universiteti
8907
16531
7356
5341
34
8534
Khazar University / Xəzər Universitəsi
4085
6614
7356
6084
35
16945
Lankaran State University
18833
16024
7356
6084
36
29194
Mingachevir Polytechnic Institute / Mingecevir Politexnik Institutu
28558
29159
7356
6084
37
23911
Mingachevir State University
11691
24652
7356
6084
38
13972
Moscow State University MV Lomonosov Baku Branch / MVLomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialı
14958
12672
7356
6084
39
28487
Nakhchivan State University
29168
28127
7356
6084
40
14006
Nakhchivan State University / Naxçıvan Dövlət Universiteti
8976
13216
7356
6084
41
14673
Nakhchivan Teachers Institute / Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
3130
14772
7356
6084
42
22017
Nakhchivan University / Naxçıvan Unversiteti
15812
22305
7356
6084
43
20784
National Aviation Academy
16313
20857
7356
6084
44
15827
Odlar Yurdu University / Odlar Yurdu Universiteti
20495
14473
7356
6084
45
17418
Sumqayit State University (Sumgait State University) / Sumqayıt Dövlət Universiteti
9778
17458
7356
6084
46
19992
Western Caspian University
14287
20126
7356
6084

* Menor es mejor