Azarbaiján

RankingRanking MundialUniversidadDet.orden descendenteImpacto (Posición*)Apertura (Posición*)Excelencia (Posición*)
1
4283
ADA University
2687
5258
5421
2
15771
Azerbaijan State Agrarian University / Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
14582
6492
6650
3
20260
Azerbaijan State Marine Academy / Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası
19805
6492
6650
4
23554
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors A Aliyev
23355
6492
6650
5
18274
Azerbaijan State University of Culture & Art / Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
17541
6492
6650
6
13383
Azerbaijan State Pedagogical University / Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
17327
6492
5973
7
12963
Azerbaijan University of Languages
11076
6492
6650
8
19587
Academy of Labour and Social Relations / Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası
19037
6492
6650
9
25331
Azerbaijan Theological Institute / Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu
25220
6492
6650
10
22983
Azerbaijan Cooperative University / Azərbaycan Kooperasiya Universiteti
22763
6492
6650
11
7862
Azerbaijan Medical University / Azərbaycan Tibb Universiteti
12825
6492
5519
12
6256
Azerbaijan State University of Oil Industry
13647
6492
4762
13
22620
Azerbaijan Tourism and Management University / Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
22377
6492
6650
14
17264
Azerbaijan University / Azərbaycan Universiteti
16369
6492
6650
15
13138
Azerbaijan University of Architecture and Construction / Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
14929
6492
6216
16
24940
Azerbaijan State Academy of Fine Arts
24817
6492
6650
17
12065
Azerbaijan Technical University / Azərbaycan Texniki Universiteti
13500
6492
6216
18
21356
Baku Eurasia University / Baki Avrasiya Universiteti
20999
6492
6650
19
15562
Baku Business University
14331
6492
6650
20
10354
Baku Engineering University (Qafqaz University)
14970
6492
5782
21
11905
Baku Higher Oil School / Bakı Ali Neft Məktəbi
9696
6492
6650
22
28240
Baku Girls University / Bakı Qızlar Universiteti
28212
6492
6650
23
18135
Baku Slavic University
17371
6492
6650
24
3173
Baku State University / Bakı Dövlət Universiteti
8581
3120
3141
25
27997
Academy of Choreography
27968
6492
6650
26
25931
Azerbaijan State Conservatory / Azərbaycan Milli Konservatoriyası
25840
6492
6650
27
19397
Azerbaijan Academy of Public Administration
18825
6492
6650
28
12793
Academy of the Ministry of Emergency Situations / Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyası
10881
6492
6650
29
11588
Ganja State University / Gəncə Dövlət Universiteti
15065
6492
5973
30
4615
Khazar University / Xəzər Universitəsi
6974
6409
3860
31
17499
Lankaran State University
16655
6492
6650
32
23872
Mingachevir State University
23689
6492
6650
33
25131
Baku Branch First Moscow State Medical University I M Sechenov
25013
6492
6650
34
30155
Mingachevir Polytechnic Institute / Mingecevir Politexnik Institutu
30151
6492
6650
35
14994
Moscow State University MV Lomonosov Baku Branch / MVLomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialı
13647
6492
6650
36
19587
Baku Music Academy / Bakı Musiqi Akademiyası
19037
6492
6650
37
14594
National Aviation Academy
13141
6492
6650
38
12824
Nakhchivan State University / Naxçıvan Dövlət Universiteti
14522
6492
6216
39
29751
Nakchiıvan Teachers Institute / Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
29737
6492
6650
40
28593
Nakhchivan State University
28574
6492
6650
41
22086
Nakhchivan University / Naxçıvan Unversiteti
21813
6492
6650
42
16061
Odlar Yurdu University / Odlar Yurdu Universiteti
14929
6492
6650
43
18906
Azerbaijan Police Academy / Polis Akademiyası
18276
6492
6650
44
18305
Sumqayit State University (Sumgait State University) / Sumqayıt Dövlət Universiteti
17579
6492
6650
45
23394
Azerbaijan State Academy of Physical Education and Sport
23189
6492
6650
46
4231
Azerbaijan State University of Economics / Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
6554
3410
5252
47
23789
Azerbaijan Technological University / Azərbaycan Texnologiya Universiteti
23605
6492
6650
48
18874
Western Caspian University
18234
6492
6650

* Menor es mejor