Croacia

rankingWorld RankUniversityDet.sort descendingImpact Rank*Openness Rank*Excellence Rank*
1
11589
Algebra University College
9271
6488
6650
2
17926
ASPIRA University College of Management & Design
17141
6488
6650
3
14101
Baltazar Zaprešić University of Applied Sciences / Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešić
17911
5616
6650
4
19259
Edward Bernays College of Communication Management / Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment Zagreb
18672
6488
6650
5
15777
Rochester Institute of Technology Croatia
14596
6488
6650
6
22539
College of International Relations and Diplomacy Dag Hammarskjöld / Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld Zagreb
22296
6488
6650
7
20176
European Business School Zagreb / Europska Poslovna Škola Zagreb
19710
6488
6650
8
23215
EFFECTUS College of Finance and Law Zagreb / Visoko učilište EFFECTUS visoka škola za financije i pravo Zagreb
23003
6488
6650
9
21577
Evangelical Theological Seminary in Osijek / Visoko evanđeosko teološko učilište Osijek
21244
6488
6650
10
12885
Croatian Conservation Institute
18235
6488
5782
11
24569
Istarsko veleučilište
24427
6488
6650
12
8774
Libetas International University / Libertas Međunarodno Sveučilište
16962
4814
6216
13
16657
Međimurje College in Čakovac / Međimursko veleučilište u Čakovcu
18149
6222
6650
14
17863
Business School PAR / Visoka poslovna škola PAR Rijeka
17073
6488
6650
15
22205
Poslovno veleučilište Zagreb
21941
6488
6650
16
21830
College for Financial Management Zagreb / RRIF Visoka škola za financijski menadžment Zagreb
21522
6488
6650
17
24422
Theological Seminary Matija Vlačić Illyria / Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik Zagreb
24265
6488
6650
18
8362
Polytechnic of Zagreb / Tehničko veleučilište u Zagrebu
13611
4470
6650
19
7412
Catholic University of Croatia Zagreb / Hrvatsko katoličko Sveučilište Zagreb
13733
3516
6650
20
3847
University of Dubrovnik
9636
2976
4281
21
6454
University North / Sveučilište Sjever
11890
3038
6650
22
1913
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
3495
2617
2013
23
11020
University of Pula / Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
8551
6488
6650
24
1425
University of Rijeka
3035
958
1731
25
1033
University of Split
2597
1211
887
26
3154
University of Zadar
4893
1933
4559
27
639
University of Zagreb
794
1547
541
28
20458
Polytechnic Nikola Tesla Gospic / Veleučilište Nikola Tesla Gospić
20018
6488
6650
29
22341
Polytechnic Marko Marulić Knin / Veleučilište Marko Marulić Knin
22087
6488
6650
30
9294
Rijeka Polytechnic
15137
4523
6650
31
15166
VERN Zagreb / Veleučilište VERN Zagreb
13863
6488
6650
32
18091
Polytechnic Lavoslav Ruzicka in Vukovar / Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru
19281
6298
6650
33
18413
College of Križevci / Visoko gospodarsko učilište Križevci
17706
6488
6650
34
24042
Polytechnic Croatian Zagorje Krapina / Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina
23864
6488
6650
35
26669
High School for inspection and personnel management Split / Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment Split
26618
6488
6650
36
20745
College of Information Technology Zagreb / Visoka škola za informacijske tehnologije Zagreb
20337
6488
6650
37
21256
College of Tourism and Information Technology in Virovitica / Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici
20894
6488
6650
38
19003
College Security Zagreb / Visoka škola za sigurnost Zagreb
18390
6488
6650
39
20360
Bjelovar University of Applied Sciences / VUB Veleučilište u Bjelovaru
19917
6488
6650
40
11845
Polytechnic of Karlovac
17141
5011
6650
41
11691
Polytechnic of Pozega
15415
5460
6650
42
18698
Polytechnic in Sibenik / Veleučilište u Šibeniku
18038
6488
6650
43
20898
Polytechnic in Slavonski Brod / Veleučilište u Slavonskom Brodu
20507
6488
6650
44
14971
Polytechnic Velika Gorica / Veleučilište Velika Gorica
15579
6298
6650
45
5345
Zagreb School of Economics and Management
3523
4403
6650
46
11453
Health Studies Zagreb / Zdravstveno veleučilište Zagreb
16784
4947
6650