Slovenia

rankingWorld Ranksort descendingUniversityDet.Presence Rank*Impact Rank*Openness Rank*Excellence Rank*
1
314
University of Ljubljana / Univerza v Ljubljani
46
400
492
334
2
1111
University of Maribor / Univerza v Mariboru
276
2905
1037
1011
3
1994
University of Primorska / Univerza na Primorskem
757
4325
2273
2091
4
3064
University of Nova Gorica / Univerza v Novi Gorici
2516
6434
5453
2043
5
5108
Jožef Stefan International Postgraduate School Ljubljana / Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana
11587
15986
5822
2554
6
10598
Bled School of Management
16611
8372
5822
6528
7
13039
Alma Mater Europaea (European Study Center Maribor / Visokošolski zavod ESM)
4521
12640
5822
6528
8
13308
DOBA
13095
12134
5822
6528
9
13744
GEA College of Entrepreneurship Piran
13573
12629
5822
6528
10
13974
Faculty of Information Studies in Novo Mesto / Fakulteta za informacijske študije
11923
26919
5822
4147
11
14741
International School for Social and Business Studies Celje / Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje
13144
13963
5822
6528
12
14749
Faculty of Tourism Studies Portorož Turistica
8945
14361
5822
6528
13
15566
Faculty of Management Koper / Fakulteta za management Koper
5980
15740
5822
6528
14
15755
School of Advanced Social Studies in Nova Gorica / Fakulteta za uporabne družbene študije
13043
15201
5822
6528
15
16663
Faculty of Health Care Angele Boskin / Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin
7293
16926
5822
6528
16
16759
New University / Nova Univerza
10773
16666
5822
6528
17
17032
Faculty of Organisation Studies in Novo Mesto / Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu
11389
16975
5822
6528
18
17653
Catholic Institute Faculty of Business Studies
20917
16876
5822
6528
19
17703
Euro-Mediterranean University Portorož
21329
16893
5822
6528
20
17758
University of Novo Mesto / Univerza v Novem Mestu
11329
17848
5822
6528
21
17936
Academia
10549
18132
5822
6528
22
18174
Faculty of Health and Social Sciences Slovenj Gradec / Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec
21995
17441
5822
6528
23
18230
Faculty of Design / Fakulteta za dizajn (Academy of Design Ljubljana)
18811
17738
5822
6528
24
18243
College of Health Sciences Slovenj Gradec / Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec
27760
16714
5822
6528
25
19040
Graduate School of Humanities / Institutum Studiorum Humanitatis Ljubljana
21268
18512
5822
6528
26
20112
College of Services Ljubljana / Visoka sola za storitve Ljubljana
21778
19719
5822
6528
27
20246
Environmental Protection College Velenje / Visoka šola za varstvo okolja
10879
20722
5822
6528
28
20358
Institute and Academy of Multimedia IAM
24781
19667
5822
6528
29
20524
Faculty of Industrial Engineering Novo Mesto / Fakulteta za industrijski inženiring Novo Mesto
12139
20930
5822
6528
30
20680
Jána Albrech Music and Art Academy
21498
20366
5822
6528
31
20862
College of Accounting Ljubljana / Visoka šola za računovodstvo
18625
20767
5822
6528
32
21257
IBS International Business School / Mednarodna poslovna šola
18939
21160
5822
6528
33
21349
(3) Fakulteto za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani
20696
21156
5822
6528
34
21441
Health College in Celje / Visoka zdravstvena šola v Celju
15049
21728
5822
6528
35
21716
MLC Fakulteta Ljubljana
20152
21653
5822
6528
36
21894
Faculty for Polymer Technology / Fakulteta za tehnologijo polimerov
15981
22152
5822
6528
37
22125
College of Manufacturing Engineering / Visoka šola za proizvodno inženirstvo
25056
21578
5822
6528
38
22304
B2 College of Business Sciences / B2 Visoka šola za poslovne vede
23235
21983
5822
6528
39
23046
Academy of Visual Arts Ljubljana / Inštitut AVA Akademija za vizualne umetnosti Ljubljana
23611
22841
5822
6528
40
23058
Higher School of Economy Celje / Višja Ekonomska šola Celje
12582
23764
5822
6528
41
23221
College of Visual Arts Ljubljana Arthouse
27992
22434
5822
6528
42
24481
High Schools for Hotel and Tourism Bled / Visoke Šole Za Hotelirstvo In Turizem Bled
16264
24926
5822
6528
43
25634
Fizioterapevtika Higher Education Institution
22009
25804
5822
6528
44
25730
Faculty of Mechanical Engineering Maribor / Fakulteta za strojništvo Maribor
11196
26619
5822
6528
45
26202
Landscape Governance College Grm Novo Mesto / Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto
20826
26459
5822
6528
46
26336
Faculty of Commercial and Business Sciences Celje / Fakultete za komercialne in poslovne vede Celje
14198
26975
5822
6528
47
27215
Ravne College / Višja šola Ravne
23728
27272
5822
6528
48
27406
DOBA Faculty of Applied Business and Social Studies Maribor
17171
27860
5822
6528
49
29333
Faculty of Media Ljubljana / Fakulteta za medije
23633
29457
5822
6528
50
29520
Ekonomska šola Novo mesto
14702
29846
5822
6528

* Lower is better