Slovenia

rankingWorld Ranksort descendingUniversityDet.Impact Rank*Openness Rank*Excellence Rank*
1
327
University of Ljubljana / Univerza v Ljubljani
385
488
344
2
1078
University of Maribor / Univerza v Mariboru
2538
1052
1011
3
2090
University of Primorska / Univerza na Primorskem
4463
2259
2264
4
2800
University of Nova Gorica / Univerza v Novi Gorici
6354
4389
2293
5
5254
Jožef Stefan International Postgraduate School Ljubljana / Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana
17436
6492
2485
6
6274
Faculty of Information Studies in Novo Mesto / Fakulteta za informacijske študije
16694
6492
4187
7
11845
Faculty of Management Koper / Fakulteta za management Koper
9610
6492
6650
8
11845
Bled School of Management
9610
6492
6650
9
12132
Euro-Mediterranean University Portorož
9956
6492
6650
10
14064
Alma Mater Europaea (European Study Center Maribor / Visokošolski zavod ESM)
12456
6492
6650
11
14474
School of Advanced Social Studies in Nova Gorica / Fakulteta za uporabne družbene študije
16611
6492
6216
12
14852
DOBA
13461
6492
6650
13
15146
GEA College of Entrepreneurship Piran
13841
6492
6650
14
16094
International School for Social and Business Studies Celje / Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje
14970
6492
6650
15
16472
Faculty of Tourism Studies Portorož Turistica
15444
6492
6650
16
17264
Faculty of Organisation Studies in Novo Mesto / Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu
16369
6492
6650
17
17533
New University / Nova Univerza
16694
6492
6650
18
18442
Academia
17735
6492
6650
19
18537
Faculty of Health Care Angele Boskin / Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin
17850
6492
6650
20
18698
Faculty of Commercial and Business Sciences Celje / Fakultete za komercialne in poslovne vede Celje
18037
6492
6650
21
18804
Catholic Institute Faculty of Business Studies
18148
6492
6650
22
19141
University of Novo Mesto / Univerza v Novem Mestu
18533
6492
6650
23
19199
Faculty of Mechanical Engineering Maribor / Fakulteta za strojništvo Maribor
18600
6492
6650
24
20260
DOBA Faculty of Applied Business and Social Studies Maribor
19805
6492
6650
25
21020
Faculty of Design / Fakulteta za dizajn (Academy of Design Ljubljana)
20632
6492
6650
26
21356
Graduate School of Humanities / Institutum Studiorum Humanitatis Ljubljana
20999
6492
6650
27
21410
Institute and Academy of Multimedia IAM
21057
6492
6650
28
21709
College of Services Ljubljana / Visoka sola za storitve Ljubljana
21392
6492
6650
29
21969
Environmental Protection College Velenje / Visoka šola za varstvo okolja
21677
6492
6650
30
22350
Faculty of Media Ljubljana / Fakulteta za medije
22096
6492
6650
31
22415
B2 College of Business Sciences / B2 Visoka šola za poslovne vede
22166
6492
6650
32
22415
Jána Albrech Music and Art Academy
22166
6492
6650
33
22548
MLC Fakulteta Ljubljana
22305
6492
6650
34
22620
Faculty for Polymer Technology / Fakulteta za tehnologijo polimerov
22377
6492
6650
35
22620
College of Accounting Ljubljana / Visoka šola za računovodstvo
22377
6492
6650
36
22834
Faculty of Health and Social Sciences Slovenj Gradec / Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec
22600
6492
6650
37
22835
Health College in Celje / Visoka zdravstvena šola v Celju
22601
6492
6650
38
23068
(3) Fakulteto za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani
22850
6492
6650
39
23394
Faculty of Industrial Engineering Novo Mesto / Fakulteta za industrijski inženiring Novo Mesto
23189
6492
6650
40
23966
IBS International Business School / Mednarodna poslovna šola
23784
6492
6650
41
25131
College of Visual Arts Ljubljana Arthouse
25013
6492
6650
42
25524
Academy of Visual Arts Ljubljana / Inštitut AVA Akademija za vizualne umetnosti Ljubljana
25419
6492
6650
43
25814
Higher School of Economy Celje / Višja Ekonomska šola Celje
25721
6492
6650
44
26606
Ekonomska šola Novo mesto
26552
6492
6650
45
27171
College of Manufacturing Engineering / Visoka šola za proizvodno inženirstvo
27131
6492
6650
46
27171
Fizioterapevtika Higher Education Institution
27131
6492
6650
47
27531
High Schools for Hotel and Tourism Bled / Visoke Šole Za Hotelirstvo In Turizem Bled
27496
6492
6650
48
27652
Ravne College / Višja šola Ravne
27617
6492
6650
49
28484
Landscape Governance College Grm Novo Mesto / Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto
28463
6492
6650

* Lower is better