Slovenia

rankingWorld Ranksort descendingUniversityDet.Impact Rank*Openness Rank*Excellence Rank*
1
333
University of Ljubljana / Univerza v Ljubljani
411
470
354
2
1127
University of Maribor / Univerza v Mariboru
2265
1072
1104
3
2211
University of Primorska / Univerza na Primorskem
3882
2408
2469
4
2922
University of Nova Gorica / Univerza v Novi Gorici
6260
4265
2561
5
5058
Jožef Stefan International Postgraduate School Ljubljana / Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana
16606
7420
2657
6
8277
Faculty of Information Studies in Novo Mesto / Fakulteta za informacijske študije
21667
7420
4900
7
10566
Euro-Mediterranean University Portorož
7719
7420
7190
8
11424
Faculty of Management Koper / Fakulteta za management Koper
8842
7420
7190
9
11962
Bled School of Management
9548
7420
7190
10
12644
Alma Mater Europaea (European Study Center Maribor / Visokošolski zavod ESM)
10477
7420
7190
11
14313
DOBA
12619
7420
7190
12
14991
GEA College of Entrepreneurship Piran
13481
7420
7190
13
16263
International School for Social and Business Studies Celje / Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje
14963
7420
7190
14
16461
Faculty of Tourism Studies Portorož Turistica
15217
7420
7190
15
16890
School of Advanced Social Studies in Nova Gorica / Fakulteta za uporabne družbene študije
15758
7420
7190
16
17425
Faculty of Organisation Studies in Novo Mesto / Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu
16352
7420
7190
17
17496
New University / Nova Univerza
16431
7420
7190
18
17781
Academia
16779
7420
7190
19
18305
University of Novo Mesto / Univerza v Novem Mestu
17387
7420
7190
20
18321
Catholic Institute Faculty of Business Studies
17418
7420
7190
21
18366
Faculty of Commercial and Business Sciences Celje / Fakultete za komercialne in poslovne vede Celje
17465
7420
7190
22
18464
Faculty of Health Care Angele Boskin / Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin
17589
7420
7190
23
19766
Faculty of Design / Fakulteta za dizajn (Academy of Design Ljubljana)
19019
7420
7190
24
20793
Graduate School of Humanities / Institutum Studiorum Humanitatis Ljubljana
20205
7420
7190
25
21288
College of Services Ljubljana / Visoka sola za storitve Ljubljana
20757
7420
7190
26
21626
Jána Albrech Music and Art Academy
21134
7420
7190
27
21659
Environmental Protection College Velenje / Visoka šola za varstvo okolja
21182
7420
7190
28
21739
Institute and Academy of Multimedia IAM
21267
7420
7190
29
21843
(3) Fakulteto za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani
21381
7420
7190
30
22440
College of Accounting Ljubljana / Visoka šola za računovodstvo
22030
7420
7190
31
22544
College of Visual Arts Ljubljana Arthouse
22141
7420
7190
32
22638
Faculty of Media Ljubljana / Fakulteta za medije
22248
7420
7190
33
22746
MLC Fakulteta Ljubljana
22360
7420
7190
34
22796
Faculty for Polymer Technology / Fakulteta za tehnologijo polimerov
22421
7420
7190
35
22825
B2 College of Business Sciences / B2 Visoka šola za poslovne vede
22446
7420
7190
36
22869
Health College in Celje / Visoka zdravstvena šola v Celju
22508
7420
7190
37
23036
Faculty of Health and Social Sciences Slovenj Gradec / Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec
22690
7420
7190
38
23118
Faculty of Industrial Engineering Novo Mesto / Fakulteta za industrijski inženiring Novo Mesto
22774
7420
7190
39
23386
IBS International Business School / Mednarodna poslovna šola
23077
7420
7190
40
25004
Academy of Visual Arts Ljubljana / Inštitut AVA Akademija za vizualne umetnosti Ljubljana
24806
7420
7190
41
25962
Higher School of Economy Celje / Višja Ekonomska šola Celje
25824
7420
7190
42
26473
Ekonomska šola Novo mesto
26355
7420
7190
43
26647
High Schools for Hotel and Tourism Bled / Visoke Šole Za Hotelirstvo In Turizem Bled
26543
7420
7190
44
26647
College of Manufacturing Engineering / Visoka šola za proizvodno inženirstvo
26537
7420
7190
45
26677
Faculty of Mechanical Engineering Maribor / Fakulteta za strojništvo Maribor
26567
7420
7190
46
27516
Ravne College / Višja šola Ravne
27427
7420
7190
47
27543
Fizioterapevtika Higher Education Institution
27459
7420
7190
48
28031
Landscape Governance College Grm Novo Mesto / Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto
27957
7420
7190
49
28493
DOBA Faculty of Applied Business and Social Studies Maribor
28455
7420
7190

* Lower is better