Slovenia

rankingWorld Ranksort descendingUniversityDet.Presence Rank*Impact Rank*Openness Rank*Excellence Rank*
1
320
University of Ljubljana / Univerza v Ljubljani
48
406
542
332
2
1119
University of Maribor / Univerza v Mariboru
162
3163
1078
941
3
2052
University of Primorska / Univerza na Primorskem
691
4342
2621
2013
4
2560
University of Nova Gorica / Univerza v Novi Gorici
2376
6439
4110
1894
5
4936
Jožef Stefan International Postgraduate School Ljubljana / Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana
10708
15752
7357
2356
6
8462
Faculty of Management Koper / Fakulteta za management Koper
6791
9522
6119
6084
7
10551
Bled School of Management
16869
8160
7357
6084
8
11192
Faculty of Information Studies in Novo Mesto / Fakulteta za informacijske študije
11964
22094
7357
4071
9
12191
Euro-Mediterranean University Portorož
20727
9914
7357
6084
10
13253
DOBA
11735
12032
7357
6084
11
13747
Alma Mater Europaea (European Study Center Maribor / Visokošolski zavod ESM)
4923
13317
7357
6084
12
13901
GEA College of Entrepreneurship Piran
13895
12664
7357
6084
13
14433
Faculty of Commercial and Business Sciences Celje / Fakultete za komercialne in poslovne vede Celje
13935
13345
7357
6084
14
14946
International School for Social and Business Studies Celje / Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje
12630
14097
7357
6084
15
15163
Faculty of Tourism Studies Portorož Turistica
9420
14633
7357
6084
16
15663
School of Advanced Social Studies in Nova Gorica / Fakulteta za uporabne družbene študije
13957
14908
7357
6084
17
16555
New University / Nova Univerza
10702
16320
7357
6084
18
17671
Faculty of Health Care Angele Boskin / Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin
7274
18022
7357
6084
19
17722
Faculty of Organisation Studies in Novo Mesto / Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu
12249
17634
7357
6084
20
17970
Academia
9775
18149
7357
6084
21
18080
Catholic Institute Faculty of Business Studies
19426
17367
7357
6084
22
18148
Faculty of Design / Fakulteta za dizajn (Academy of Design Ljubljana)
19225
17477
7357
6084
23
18219
College of Health Sciences Slovenj Gradec / Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec
23906
17022
7357
6084
24
18509
University of Novo Mesto / Univerza v Novem Mestu
12484
18534
7357
6084
25
19080
Graduate School of Humanities / Institutum Studiorum Humanitatis Ljubljana
21250
18356
7357
6084
26
19944
College of Services Ljubljana / Visoka sola za storitve Ljubljana
20491
19472
7357
6084
27
20314
Environmental Protection College Velenje / Visoka šola za varstvo okolja
11128
20743
7357
6084
28
20504
Faculty of Industrial Engineering Novo Mesto / Fakulteta za industrijski inženiring Novo Mesto
13138
20796
7357
6084
29
20628
College of Accounting Ljubljana / Visoka šola za računovodstvo
18464
20452
7357
6084
30
21014
Institute and Academy of Multimedia IAM
24474
20274
7357
6084
31
21357
Jána Albrech Music and Art Academy
20742
21058
7357
6084
32
21726
IBS International Business School / Mednarodna poslovna šola
19019
21654
7357
6084
33
22030
Faculty of Media Ljubljana / Fakulteta za medije
22838
21591
7357
6084
34
22105
Health College in Celje / Visoka zdravstvena šola v Celju
15245
22451
7357
6084
35
22370
College of Visual Arts Ljubljana Arthouse
24559
21782
7357
6084
36
22414
MLC Fakulteta Ljubljana
20893
22265
7357
6084
37
22623
Faculty for Polymer Technology / Fakulteta za tehnologijo polimerov
16347
22938
7357
6084
38
22997
Academy of Visual Arts Ljubljana / Inštitut AVA Akademija za vizualne umetnosti Ljubljana
22508
22790
7357
6084
39
23062
Ekonomska šola Novo mesto
14755
23567
7357
6084
40
23074
B2 College of Business Sciences / B2 Visoka šola za poslovne vede
22372
22919
7357
6084
41
24020
Higher School of Economy Celje / Višja Ekonomska šola Celje
12879
24707
7357
6084
42
26052
Faculty of Mechanical Engineering Maribor / Fakulteta za strojništvo Maribor
11662
26858
7357
6084
43
26213
Landscape Governance College Grm Novo Mesto / Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto
21260
26437
7357
6084
44
27085
Fizioterapevtika Higher Education Institution
23354
27195
7357
6084
45
27998
DOBA Faculty of Applied Business and Social Studies Maribor
19753
28357
7357
6084
46
28959
I VITES Institute of High Technology and Systems / I VITES Inštitut za visoke tehnologije in sisteme
29253
28628
7357
6084

* Lower is better