Slovenia

rankingWorld Ranksort descendingUniversityDet.Presence Rank*Impact Rank*Openness Rank*Excellence Rank*
1
318
University of Ljubljana / Univerza v Ljubljani
121
327
779
351
2
1180
University of Maribor / Univerza v Mariboru
269
3187
1252
906
3
2112
University of Primorska / Univerza na Primorskem
1120
4302
2399
1990
4
2153
University of Nova Gorica / Univerza v Novi Gorici
2124
6238
1178
1731
5
4627
Jožef Stefan International Postgraduate School Ljubljana / Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana
9169
15911
8529
2357
6
7614
Faculty of Management Koper / Fakulteta za management Koper
6468
9202
6416
6033
7
7895
Faculty of Information Studies in Novo Mesto / Fakulteta za informacijske študije
12627
20083
6114
4330
8
8504
Bled School of Management
17888
7010
10084
6033
9
10500
Alma Mater Europaea (European Study Center Maribor / Visokošolski zavod ESM)
5477
13350
7100
6033
10
12232
International School for Social and Business Studies Celje / Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje
12025
13701
8908
6033
11
12452
Euro-Mediterranean University Portorož
15808
9813
11401
6033
12
13330
Faculty of Tourism Studies Portorož Turistica
10359
14318
9888
6033
13
13757
(3) Faculty of Government and European Studies Kranj New University / Fakulteta za državne in evropske študije Nove univerze
10976
17347
7280
6033
14
13969
DOBA
13777
11929
11401
6033
15
14415
GEA College of Entrepreneurship Piran
14576
12445
11401
6033
16
15221
Faculty of Commercial and Business Sciences Celje / Fakultete za komercialne in poslovne vede Celje
15113
16468
10053
6033
17
15819
School of Advanced Social Studies in Nova Gorica / Fakulteta za uporabne družbene študije
14729
15866
10875
6033
18
15951
College of Health Sciences Slovenj Gradec / Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec
17048
14289
11401
6033
19
18035
(3) European Faculty of Law Nova Gorica New University / Evropska pravna fakulteta Nove univerze
9715
17509
11401
6033
20
18035
Academia
7568
17682
11401
6033
21
18363
Faculty of Design / Fakulteta za dizajn (Academy of Design Ljubljana)
15127
17512
11401
6033
22
18387
Graduate School of Humanities / Institutum Studiorum Humanitatis Ljubljana
19308
17197
11401
6033
23
18981
Faculty of Organisation Studies in Novo Mesto / Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu
13594
18386
11401
6033
24
19270
Faculty of Health Care Angele Boskin / Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin
5753
19339
11401
6033
25
19635
College of Services Ljubljana / Visoka sola za storitve Ljubljana
19772
18654
11401
6033
26
19646
Environmental Protection College Velenje / Visoka šola za varstvo okolja
10389
19424
11401
6033
27
19799
University of Novo Mesto / Univerza v Novem Mestu
14683
19313
11401
6033
28
19995
College of Accounting Ljubljana / Visoka šola za računovodstvo
16778
19382
11401
6033
29
20006
Institute and Academy of Multimedia IAM
23181
18787
11401
6033
30
20170
Catholic Institute Faculty of Business Studies
20712
19238
11401
6033
31
20768
Faculty of Industrial Engineering Novo Mesto / Fakulteta za industrijski inženiring Novo Mesto
12165
20751
11401
6033
32
20962
Jána Albrech Music and Art Academy
17593
20583
11401
6033
33
21263
Faculty for Polymer Technology / Fakulteta za tehnologijo polimerov
16720
20973
11401
6033
34
21387
Health College in Celje / Visoka zdravstvena šola v Celju
15364
21239
11401
6033
35
21415
IBS International Business School / Mednarodna poslovna šola
19101
20927
11401
6033
36
22247
Faculty of Media Ljubljana / Fakulteta za medije
22151
21665
11401
6033
37
22426
Ekonomska šola Novo mesto
14892
22493
11401
6033
38
22793
MLC Fakulteta Ljubljana
21860
22317
11401
6033
39
22849
College of Visual Arts Ljubljana Arthouse
23607
22191
11401
6033
40
23202
Higher School of Economy Celje / Višja Ekonomska šola Celje
13413
23533
11401
6033
41
23630
Academy of Visual Arts Ljubljana / Inštitut AVA Akademija za vizualne umetnosti Ljubljana
27782
21567
11401
6033
42
25418
B2 College of Business Sciences / B2 Visoka šola za poslovne vede
23052
25288
11401
6033
43
25602
Faculty of Health Sciences Novo Mesto / Fakulteta za zdravstvene vede
19276
25772
11401
6033
44
26224
Fizioterapevtika Higher Education Institution
23376
26203
11401
6033
45
26310
Faculty of Business and Administrative Sciences Novo Mesto / Fakulteta za poslovne in upravne vede
21894
26374
11401
6033
46
26721
Faculty of Mechanical Engineering Maribor / Fakulteta za strojništvo Maribor
11406
27129
11401
6033
47
26781
New University / Nova Univerza
19501
26938
11401
6033
48
26784
DOBA Faculty of Applied Business and Social Studies Maribor
21160
26891
11401
6033
49
27003
Faculty of Mechanical Engineering Novo Mesto / Fakulteta za strojništvo
22178
27084
11401
6033
50
27018
Landscape Governance College Grm Novo Mesto / Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto
20879
27131
11401
6033
51
28125
I VITES Institute of High Technology and Systems / I VITES Inštitut za visoke tehnologije in sisteme
27289
28110
11401
6033

* Lower is better