Slovakia

rankingWorld Ranksort descendingUniversityDet.Presence Rank*Impact Rank*Openness Rank*Excellence Rank*
1
714
Comenius University in Bratislava / Univerzita Komenského v Bratislave
426
1198
899
682
2
1121
Slovak University of Technology in Bratislava / Slovenská technická univerzita v Bratislave
241
1782
1216
1406
3
1232
Technical University of Košice / Technická univerzita v Košiciach
711
1967
1345
1470
4
1585
Pavol Jozef Šafárik University in Košice / Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
930
3373
1806
1572
5
1712
University of Žilina / Žilinská univerzita v Žiline
1473
3920
2038
1649
6
1885
Slovak University of Agriculture in Nitra / Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
671
2238
2249
2788
7
1949
University of Constantinus the Philosopher in Nitra / Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
1035
3094
3218
2220
8
2181
Matej Bel University in Banská Bystrica / Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
1392
2698
3041
2877
9
2618
Technical University in Zvolen / Technická univerzita vo Zvolene
5248
6392
1935
2535
10
3341
University of Economics in Bratislava / Ekonomická univerzita v Bratislave
1788
5213
3898
3851
11
3454
University of Prešov / Prešovská univerzita v Prešove
1693
4518
5822
2965
12
3595
University of St Cyril and Methodius of Trnava / Univerzita sv Cyrila a Metoda
4076
8551
4292
3094
13
3708
Slovak Medical University in Bratislava / Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
4783
5182
5822
3073
14
3743
University of Trnava / Trnavská univerzita v Trnave
3374
6961
5549
3062
15
4056
Catholic University in Ružomberok / Katolícka univerzita v Ružomberku
2657
7873
4514
4148
16
4829
University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice / Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
4755
9800
5822
3890
17
5150
Alexander Dubček University of Trenčín in Trenčín / Trencianska univerzita Alexandra Dubceka v Trencíne
2478
9574
5822
4510
18
5405
Pan European University (Bratislava School of Law) / Paneurópska vysoká škola
5872
9860
5822
4620
19
7952
J Selye University / Univerzita J Selyeho / Selye János Egyetem
3383
11582
5822
5615
20
8768
St Elizabeth College of Health and Social Work in Bratislava / Vysoká škola zdravotnícka a sociálnej práce sv Alžbety v Bratislave
11924
12982
5822
5455
21
10446
Academy of Fine Arts and Design Bratislava / Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
9453
8751
5822
6529
22
10818
Academy of Performing Arts in Bratislava / Vysoká škola múzických umení
6746
9522
5822
6529
23
10927
International Business College ISM Slovakia in Prešov / Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
16548
8796
5822
6529
24
12577
Academy of Arts in Banská Bystrica / Akadémia umení v Banskej Bystrici
7514
11656
5822
6529
25
12998
General Milan Rastislav Štefánik Armed Forces Academy in Liptovský Mikuláš / Akadémia ozbrojených síl gen M R Štefánika v Liptovskom Mikuláši
7269
12270
5822
6529
26
13518
College of Management in Trenčín / Vysoká škola manažmentu City University of Seattle
10728
12605
5822
6529
27
14293
College of Public Administration Economics and Management / Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
9684
13696
5822
6529
28
14974
Bratislava International School of Liberal Arts / Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
9789
14559
5822
6529
29
15817
Police Academy in Bratislava / Akadémia policajného zboru v Bratislave
11017
15448
5822
6529
30
15930
Central European College in Skalica / Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
14921
15251
5822
6529
31
16295
Security Management College in Košice / Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
18423
15434
5822
6529
32
16374
Vysoká škola Danubius (Vysoká škola v Sládkovičove)
11321
16143
5822
6529
33
18830
DTI University
19061
18411
5822
6529
34
20358
College of International and Public Relations Prague / Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
22647
19890
5822
6529
35
24245
Academia Medica Bratislava / Akadémia médií
29662
23021
5822
6529
36
25066
Danubius University in Sládkovičovo
23577
25043
5822
6529

* Lower is better