Norway

rankingWorld RankUniversityDet.Impact Rank*Openness Rank*sort descendingExcellence Rank*
1
92
University of Oslo / Universitetet i Oslo
134
111
135
2
187
(1) Norwegian University of Science & Technology / Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet
277
208
208
3
191
University of Bergen / Universitetet i Bergen
185
229
264
4
479
University of Tromso / Universitetet i Tromsø
585
514
584
5
943
Norwegian University of Life Sciences / Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
3296
536
820
6
979
University of Stavanger / Universitetet i Stavanger
1732
888
1103
7
1137
University of Agder / Universitetet i Agder
1880
995
1398
8
1477
(1) BI Norwegian Business School / Handelshøyskolen BI
3092
996
1819
9
1179
Oslo Metropolitan University
2279
1040
1342
10
1669
Norwegian School of Economics / Norges Handelshøyskole
3231
1247
2168
11
1974
Nord University
5264
1494
2128
12
1468
University of South Eastern Norway / Universitetet i Sørøst-Norge
3581
1550
1422
13
1616
Western Norway University of Applied Sciences / Høgskulen på Vestlandet
4381
1749
1440
14
2137
Inland Norway University of Applied Sciences
4694
2523
2194
15
2097
Norwegian University for Sport and Physical Education / Norges Idrettshøgskole
7020
2655
1506
16
3251
Høyskolen Kristiania
7145
2754
3838
17
2065
Ostfold University College / Høgskolen i Østfold
1480
3188
3006
18
3179
Molde University College / Høgskolen i Molde
6778
3912
3173
19
3874
VID Specialized University / VID vitenskapelige høgskole (Diakonhjemmet, Haraldsplass, Betanien, Misjonshøgskolen)
9851
4026
3838
20
2744
University Centre in Svalbard
5018
4864
2247
21
4620
Volda University College / Høgskulen i Volda
5376
5529
5117
22
16060
Sami University College / Sami Allaskuvla
14928
6488
6650
23
18662
Bjørknes Privatskole
17992
6488
6650
24
18185
Fjellhaug Oslo
17436
6488
6650
25
5208
Norwegian Defence University College
2881
6488
5518
26
17497
Norsk Gestaltinstitutt
16653
6488
6650
27
26007
Høgskulen for Grøn Utvikling
25920
6488
6650
28
5730
Oslo School of Architecture / Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
5506
6488
5518
29
21167
Atlantis Medical College / Atlantis Medisinske Høgskole
20794
6488
6650
30
21701
Ansgar Bible School / Ansgar Bibelskole
21384
6488
6650
31
16983
Barrat-Due Institute of Music
16048
6488
6650
32
17681
Bergen School of Architecture / Bergen Arkitekt Skole
16868
6488
6650
33
6310
Oslo National Academy of the Arts / Kunsthøgskolen i Oslo
1838
6488
6650
34
6849
Lovisenberg Diaconal University College
18149
6488
4281
35
22896
Lovisenberg College of Diakonia and Nursing
22671
6488
6650
36
21635
Rudolf Steiner College of Education / Steinerhøyskolen
21312
6488
6650
37
10273
MF Norwegian School of Theology / teologiske Menighetsfakultet
7537
6488
6650
38
26477
Norwegian School of Dance / Norges Dansehøyskole
26413
6488
6650
39
13346
NKI Nettstudier
11539
6488
6650
40
12671
NLA Høgskolen
10694
6488
6650
41
10208
Norwegian State Academy of Music / Norges Musikkhøgskole
7450
6488
6650
42
15643
Diakonhjemmet University College
14423
6488
6650
43
22077
Diakonova University College
21804
6488
6650
44
14276
Queen Maud's College of Early Childhood Education / Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning
12743
6488
6650

* Lower is better