Lithuania

rankingWorld Ranksort descendingUniversityDet.Presence Rank*Impact Rank*Openness Rank*Excellence Rank*
1
756
Vilnius University / Vilniaus universitetas
392
1072
1375
739
2
1364
Vilnius Gediminas Technical University / Vilniaus Gedimino technikos universitetas
1171
2000
1719
1415
3
2001
Vytautas Magnus University / Vytauto Didžiojo universitetas
1241
2247
3706
2334
4
2220
Lithuanian University of Health Science (Kaunas University of Medicine, Veterinary Academy) / Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (Kauno Medicinos Universitetas)
1742
5077
3810
1714
5
2419
Kaunas University of Technology / Kauno technologijos universitetas
2111
3754
6730
2033
6
2488
Klaipėda University / Klaipėdos universitetas
3419
2993
3247
2879
7
2604
Mykolas Romeris University / Mykolo Romerio universitetas
1537
2961
4536
3037
8
2861
Siauliai University / Šiaulių universitetas
2773
1155
5520
4269
9
3723
Aleksandras Stulginskis University (University of Agriculture) / Aleksandro Stulginskio Universitetas
3196
8165
4728
3482
10
3883
Lithuanian University of Educational Sciences (Vilnius Pedagogical University) / Lietuvos edukologijos universitetas
2246
5315
6409
4140
11
4428
Lithuanian Sports University / Lietuvos Sporto Universitetas
5629
9749
6540
3860
12
4508
ISM University of Management and Economics / ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
5955
7180
5680
4566
13
7631
LCC International University / LCC tarptautinis universitetas
8965
8868
10121
5580
14
8061
European Humanities University / Europos Humanitarinis Universitetas
6007
8265
8919
6033
15
10201
Vilnius Academy of Fine Arts / Vilniaus dailės akademija
6141
7631
11401
6033
16
10748
Vilnius University of Applied Sciences / Vilniaus kolegija
4146
8576
11401
6033
17
11142
Lithuanian Academy of Music and Theatre / Lietuvos muzikos ir teatro akademija
5574
8857
11401
6033
18
12126
Studiju kokybes vertinimo centras
8157
9923
11401
6033
19
12126
Kaunas College / Kauno Kolegija
6405
10059
11401
6033
20
12167
Kazimiero Simonavičiaus University
11907
12622
11401
5580
21
12562
University of Applied Social Sciences / Socialinių mokslų kolegija
12375
10178
11401
6033
22
12679
General Jonas Zemaitis Military Academy of Lithuania / Lietuvos karo akademija
7395
10693
11401
6033
23
13411
Alytus College / Alytaus kolegija
14916
11082
11401
6033
24
14015
Klaipėda State College / Klaipėdos valstybinė kolegija
10995
12155
11401
6033
25
14503
Panevėžys College / Panevėžio kolegija
10359
13859
11096
6033
26
14645
Vilnius Business College / Vilniaus verslo kolegija
12532
12949
11401
6033
27
15230
Vilnius College of Technologies and Design / Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
13322
13653
11401
6033
28
15334
Utena College / Utenos kolegija
12833
13828
11401
6033
29
15550
North Lithuania College / Šiaurės Lietuvos kolegija
12302
14145
11401
6033
30
15632
Šiauliai State College / Šiaulių valstybinė kolegija
10952
14352
11401
6033
31
15649
Vilnius Co-operative College / Vilniaus kooperacijos kolegija
12179
14282
11401
6033
32
15729
Marijampolė College / Marijampolės kolegija
9084
14651
11401
6033
33
15923
Kaunas College of Forestry and Environmental Engineering / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
14457
14484
11401
6033
34
16204
Vilnius International School of Law and Business / Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla
17566
14599
11401
6033
35
16415
Vilnius College of Design / Vilniaus dizaino kolegija
21750
14438
11401
6033
36
16483
Kaunas Technical College / Kauno technikos kolegija
12708
15365
11401
6033
37
17179
Lithuania Business College / Lietuvos verslo kolegija
13413
16184
11401
6033
38
17528
Lithuanian Maritime Academy / Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla
10814
16798
11401
6033
39
17597
Kolping College / Kolpingo kolegija
18063
16323
11401
6033
40
18161
Vilnius St Joseph Seminary / Vilniaus šv Juozapo kunigų seminarija
16074
17200
11401
6033
41
18219
V A Graičiūnas Higher School of Management / V A Graičiūno aukštoji vadybos mokykla
12627
17532
11401
6033
42
22208
St Ignatius of Loyola College / VšĮ Švento Ignaco Lojolos kolegija
14649
22286
11401
6033
43
25919
Telšiai Bishop Vincentas Borisevičius Priest Seminary / Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija
21410
25966
11401
6033

* Lower is better