Azerbaijan

rankingWorld RankUniversityDet.Presence Rank*sort descendingImpact Rank*Openness Rank*Excellence Rank*
1
15672
Azerbaijan State Pedagogical University / Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
1806
16442
7357
6084
2
11662
Academy of the Ministry of Emergency Situations / Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyası
2380
11091
7357
6084
3
6239
Azerbaijan State University of Economics / Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
2764
7685
4103
6084
4
14687
Nakhchivan Teachers Institute / Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
3128
14792
7357
6084
5
9721
Azerbaijan Medical University / Azərbaycan Tibb Universiteti
3886
12790
7357
5340
6
8535
Khazar University / Xəzər Universitəsi
4083
6614
7357
6084
7
3478
(1) Baku State University / Bakı Dövlət Universiteti
4318
8743
4260
2954
8
12715
Baku Higher Oil School / Bakı Ali Neft Məktəbi
6232
11842
7357
6084
9
5584
ADA University
6886
4562
5285
6084
10
14873
Baku Engineering University (Qafqaz University)
6886
14480
7357
6084
11
9158
Azerbaijan State University of Oil Industry
8160
13763
7357
5021
12
13974
Azerbaijan Technical University / Azərbaycan Texniki Universiteti
8827
13201
7357
6084
13
12800
Ganja State University / Gəncə Dövlət Universiteti
8909
16558
7357
5340
14
14017
Nakhchivan State University / Naxçıvan Dövlət Universiteti
8978
13236
7357
6084
15
21294
Azerbaijan Tourism and Management University / Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
9262
22027
7357
6084
16
17438
Sumqayit State University (Sumgait State University) / Sumqayıt Dövlət Universiteti
9779
17487
7357
6084
17
12294
Azerbaijan University of Languages
11384
10812
7357
6084
18
23971
Mingachevir State University
11692
24741
7357
6084
19
26708
Baku Girls University / Bakı Qızlar Universiteti
11724
27425
7357
6084
20
12745
Baku Business University
12173
11384
7357
6084
21
16014
Azerbaijan University / Azərbaycan Universiteti
12847
15455
7357
6084
22
19834
Baku Music Academy / Bakı Musiqi Akademiyası
13721
19985
7357
6084
23
18357
Baku Slavic University
14069
18230
7357
6084
24
20023
Western Caspian University
14288
20175
7357
6084
25
14932
Azerbaijan State Agrarian University / Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
14355
13929
7357
6084
26
13983
Moscow State University MV Lomonosov Baku Branch / MVLomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialı
14959
12691
7357
6084
27
15111
Azerbaijan University of Architecture and Construction / Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
15387
14068
7357
6084
28
18970
Azerbaijan Police Academy / Polis Akademiyası
15436
18789
7357
6084
29
22064
Nakhchivan University / Naxçıvan Unversiteti
15813
22368
7357
6084
30
17162
Azerbaijan State University of Culture & Art / Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
15956
16581
7357
6084
31
20821
National Aviation Academy
16315
20911
7357
6084
32
21968
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors A Aliyev
16371
22186
7357
6084
33
18062
Azerbaijan Academy of Public Administration
17874
17507
7357
6084
34
20106
Baku Eurasia University / Baki Avrasiya Universiteti
18584
19821
7357
6084
35
19274
Azerbaijan State Marine Academy / Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası
18741
18845
7357
6084
36
16965
Lankaran State University
18834
16048
7357
6084
37
22403
Azerbaijan State Conservatory / Azərbaycan Milli Konservatoriyası
19289
22429
7357
6084
38
21596
Azerbaijan Technological University / Azərbaycan Texnologiya Universiteti
19775
24325
7357
5624
39
15841
Odlar Yurdu University / Odlar Yurdu Universiteti
20498
14493
7357
6084
40
25168
Academy of Labour and Social Relations / Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası
20755
25370
7357
6084
41
22381
Baku Branch First Moscow State Medical University I M Sechenov
21522
22166
7357
6084
42
21496
Azerbaijan Cooperative University / Azərbaycan Kooperasiya Universiteti
22850
21023
7357
6084
43
22657
Azerbaijan State Academy of Fine Arts
23570
22250
7357
6084
44
25834
Academy of Choreography
23579
25863
7357
6084
45
29466
Mingachevir Polytechnic Institute / Mingecevir Politexnik Institutu
28570
29439
7357
6084
46
28680
Nakhchivan State University
29183
28343
7357
6084
47
26372
Azerbaijan High Military School / Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi
29582
24668
7357
6084

* Lower is better