Azerbaijan

rankingWorld RankUniversityDet.Presence Rank*Impact Rank*Openness Rank*sort descendingExcellence Rank*
1
6086
Azerbaijan State University of Economics / Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
2139
7499
4402
6115
2
3573
(1) Baku State University / Bakı Dövlət Universiteti
3872
8835
4729
2971
3
5921
ADA University
4725
5593
5649
6115
4
6802
Khazar University / Xəzər Universitəsi
4004
6388
7024
6115
5
16587
Lankaran State University
12830
16060
8602
6115
6
23176
Mingachevir State University
13763
23653
8602
6115
7
12648
Ganja State University / Gəncə Dövlət Universiteti
7466
16000
8602
5362
8
25388
Azerbaijan High Military School / Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi
28579
23575
8602
6115
9
14616
Azerbaijan State Agrarian University / Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
14261
13436
8602
6115
10
18498
Azerbaijan State Marine Academy / Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası
16404
18090
8602
6115
11
22043
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors A Aliyev
17859
22061
8602
6115
12
16762
Azerbaijan State University of Culture & Art / Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
16639
15943
8602
6115
13
16459
Azerbaijan State Pedagogical University / Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
4669
16617
8602
6115
14
11840
Azerbaijan University of Languages
963
11464
8602
6115
15
23962
Academy of Labour and Social Relations / Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası
18074
24258
8602
6115
16
21179
Azerbaijan Cooperative University / Azərbaycan Kooperasiya Universiteti
22686
20638
8602
6115
17
9663
Azerbaijan Medical University / Azərbaycan Tibb Universiteti
2844
12322
8602
5362
18
10273
Azerbaijan State University of Oil Industry
9407
14601
8602
5040
19
20878
Azerbaijan Tourism and Management University / Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
5975
21681
8602
6115
20
15788
Azerbaijan University / Azərbaycan Universiteti
13803
14954
8602
6115
21
15357
Azerbaijan University of Architecture and Construction / Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
17368
14102
8602
6115
22
22325
Azerbaijan State Academy of Fine Arts
24873
21621
8602
6115
23
13780
Azerbaijan Technical University / Azərbaycan Texniki Universiteti
12158
12515
8602
6115
24
20237
Baku Eurasia University / Baki Avrasiya Universiteti
17633
20033
8602
6115
25
10899
Baku Business University
10824
9006
8602
6115
26
14481
Baku Engineering University (Qafqaz University)
2817
14354
8602
6115
27
17220
Sumqayit State University (Sumgait State University) / Sumqayıt Dövlət Universiteti
11151
16948
8602
6115
28
22783
Baku Branch First Moscow State Medical University I M Sechenov
21711
22575
8602
6115
29
28187
Mingachevir Polytechnic Institute / Mingecevir Politexnik Institutu
27857
28081
8602
6115
30
13904
Moscow State University MV Lomonosov Baku Branch / MVLomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialı
14389
12506
8602
6115
31
14711
Nakhchivan Teachers Institute / Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
2847
14743
8602
6115
32
19989
Baku Music Academy / Bakı Musiqi Akademiyası
13714
20077
8602
6115
33
20285
National Aviation Academy
17891
20065
8602
6115
34
13442
Nakhchivan State University / Naxçıvan Dövlət Universiteti
7146
12429
8602
6115
35
27962
Nakhchivan State University
28209
27585
8602
6115
36
21570
Nakhchivan University / Naxçıvan Unversiteti
17584
21556
8602
6115
37
15038
Odlar Yurdu University / Odlar Yurdu Universiteti
18544
13557
8602
6115
38
17656
Azerbaijan Police Academy / Polis Akademiyası
14432
17184
8602
6115
39
20366
Azerbaijan Technological University / Azərbaycan Texnologiya Universiteti
16809
23069
8602
5648
40
19778
Western Caspian University
14542
19748
8602
6115
41
13329
Baku Higher Oil School / Bakı Ali Neft Məktəbi
5059
12521
8602
6115
42
24516
Baku Girls University / Bakı Qızlar Universiteti
5505
25552
8602
6115
43
19148
Baku Slavic University
14881
18983
8602
6115
44
25157
Academy of Choreography
22933
25128
8602
6115
45
18675
Azerbaijan State Conservatory / Azərbaycan Milli Konservatoriyası
20718
17903
8602
6115
46
17782
Azerbaijan Academy of Public Administration
17088
17126
8602
6115
47
11799
Academy of the Ministry of Emergency Situations / Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyası
2071
11094
8602
6115

* Lower is better