Azerbaijan

rankingWorld Ranksort descendingUniversityDet.Impact Rank*Openness Rank*Excellence Rank*
1
3319
Baku State University / Bakı Dövlət Universiteti
8138
3337
3025
2
4077
Azerbaijan State University of Economics / Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
6184
3581
4736
3
4254
Khazar University / Xəzər Universitəsi
6231
7192
3704
4
4696
ADA University
3776
5427
5762
5
5130
Azerbaijan State University of Oil Industry
13495
5206
4654
6
6960
Azerbaijan Medical University / Azərbaycan Tibb Universiteti
12676
7420
5679
7
7417
Baku Engineering University (Qafqaz University)
14304
5738
6283
8
8358
Azerbaijan Technical University / Azərbaycan Texniki Universiteti
13050
7420
6132
9
9283
Ganja State University / Gəncə Dövlət Universiteti
13638
7420
6283
10
9392
Azerbaijan State Pedagogical University / Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
17218
7420
5873
11
9537
Azerbaijan University of Architecture and Construction / Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
14174
7420
6283
12
11154
Baku Higher Oil School / Bakı Ali Neft Məktəbi
8476
7420
7190
13
12834
Sumqayit State University (Sumgait State University) / Sumqayıt Dövlət Universiteti
17270
7420
6488
14
13172
Academy of the Ministry of Emergency Situations / Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyası
11110
7420
7190
15
14384
Azerbaijan University of Languages
12713
7420
7190
16
15233
Nakhchivan State University / Naxçıvan Dövlət Universiteti
13771
7420
7190
17
15475
Moscow State University MV Lomonosov Baku Branch / MVLomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialı
14040
7420
7190
18
15555
Azerbaijan State Agrarian University / Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
14123
7420
7190
19
15652
Baku Business University
14241
7420
7190
20
16861
Odlar Yurdu University / Odlar Yurdu Universiteti
15712
7420
7190
21
17213
Azerbaijan University / Azərbaycan Universiteti
16096
7420
7190
22
17753
Western Caspian University
16753
7420
7190
23
17966
Lankaran State University
16988
7420
7190
24
18440
Azerbaijan State University of Culture & Art / Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
17544
7420
7190
25
18628
Baku Slavic University
17746
7420
7190
26
19289
Baku Music Academy / Bakı Musiqi Akademiyası
18493
7420
7190
27
20076
Azerbaijan State Marine Academy / Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası
19404
7420
7190
28
20139
National Aviation Academy
19467
7420
7190
29
20213
Azerbaijan Academy of Public Administration
19553
7420
7190
30
20242
Baku Eurasia University / Baki Avrasiya Universiteti
19593
7420
7190
31
20520
Nakhchivan University / Naxçıvan Unversiteti
19906
7420
7190
32
20729
Azerbaijan Tourism and Management University / Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
20136
7420
7190
33
20769
Azerbaijan Police Academy / Polis Akademiyası
20175
7420
7190
34
21822
Academy of Labour and Social Relations / Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası
21346
7420
7190
35
22151
Mingachevir State University
21697
7420
7190
36
22375
Azerbaijan State Academy of Physical Education and Sport
21951
7420
7190
37
22782
Azerbaijan State Academy of Fine Arts
22399
7420
7190
38
23205
Azerbaijan Technological University / Azərbaycan Texnologiya Universiteti
22880
7420
7190
39
23285
Azerbaijan Cooperative University / Azərbaycan Kooperasiya Universiteti
22955
7420
7190
40
23356
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors A Aliyev
23039
7420
7190
41
23774
Baku Branch First Moscow State Medical University I M Sechenov
23483
7420
7190
42
25380
Azerbaijan Theological Institute / Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu
25208
7420
7190
43
25569
Azerbaijan State Conservatory / Azərbaycan Milli Konservatoriyası
25407
7420
7190
44
27823
Baku Girls University / Bakı Qızlar Universiteti
27738
7420
7190
45
27897
Nakchiıvan Teachers Institute / Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
27825
7420
7190
46
27969
Academy of Choreography
27907
7420
7190
47
29241
Nakhchivan State University
29208
7420
7190

* Lower is better