Azerbaijan

rankingWorld Ranksort descendingUniversityDet.Presence Rank*Impact Rank*Openness Rank*Excellence Rank*
1
3283
(1) Baku State University / Bakı Dövlət Universiteti
4313
8002
3124
3019
2
4394
ADA University
8332
3915
5149
5201
3
4630
Khazar University / Xəzər Universitəsi
3837
6503
5819
4374
4
4796
Azerbaijan State University of Economics / Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
2437
7727
3453
5518
5
7014
Azerbaijan State University of Oil Industry
6550
13459
5819
4942
6
7611
Azerbaijan Medical University / Azərbaycan Tibb Universiteti
4733
12377
5819
5379
7
8770
Azerbaijan Technical University / Azərbaycan Texniki Universiteti
7323
12414
5819
5681
8
9919
Baku Engineering University (Qafqaz University)
7069
14176
5819
5681
9
10514
Odlar Yurdu University / Odlar Yurdu Universiteti
2508
9692
5819
6626
10
11066
Ganja State University / Gəncə Dövlət Universiteti
8780
15696
5819
5681
11
11149
Academy of the Ministry of Emergency Situations / Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyası
2015
10634
5819
6626
12
11854
Nakhchivan State University / Naxçıvan Dövlət Universiteti
9068
13555
5819
6147
13
12082
Baku Higher Oil School / Bakı Ali Neft Məktəbi
5651
11246
5819
6626
14
12537
Azerbaijan University of Languages
12197
11186
5819
6626
15
12562
Azerbaijan University of Architecture and Construction / Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
18538
13681
5819
6147
16
13918
Baku Business University
13054
12935
5819
6626
17
13927
Moscow State University MV Lomonosov Baku Branch / MVLomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialı
13842
12873
5819
6626
18
14290
Nakhchivan Teachers Institute / Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
2900
14578
5819
6626
19
14553
Azerbaijan State Agrarian University / Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
14230
13636
5819
6626
20
15682
Azerbaijan University / Azərbaycan Universiteti
11986
15207
5819
6626
21
16008
Azerbaijan State Pedagogical University / Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
3141
16685
5819
6626
22
16740
Sumqayit State University (Sumgait State University) / Sumqayıt Dövlət Universiteti
7352
17015
5819
6626
23
16810
Azerbaijan State University of Culture & Art / Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
15773
16264
5819
6626
24
17036
Lankaran State University
22592
15994
5819
6626
25
17865
Baku Slavic University
14100
17720
5819
6626
26
18264
Azerbaijan Academy of Public Administration
18155
17837
5819
6626
27
18830
Baku Music Academy / Bakı Musiqi Akademiyası
12533
18948
5819
6626
28
18893
Azerbaijan Police Academy / Polis Akademiyası
14819
18829
5819
6626
29
19007
Azerbaijan State Marine Academy / Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası
18979
18640
5819
6626
30
19252
Western Caspian University
13337
19393
5819
6626
31
20087
Baku Eurasia University / Baki Avrasiya Universiteti
18497
19914
5819
6626
32
20352
National Aviation Academy
16641
20367
5819
6626
33
20597
Azerbaijan Tourism and Management University / Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
5993
21650
5819
6626
34
21133
Azerbaijan Cooperative University / Azərbaycan Kooperasiya Universiteti
23327
20638
5819
6626
35
21494
Azerbaijan State Academy of Physical Education and Sport
21801
21210
5819
6626
36
21581
Nakhchivan University / Naxçıvan Unversiteti
17352
21691
5819
6626
37
22212
Azerbaijan State Academy of Fine Arts
22944
21929
5819
6626
38
22487
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors A Aliyev
17393
22689
5819
6626
39
22677
Azerbaijan Technological University / Azərbaycan Texnologiya Universiteti
18363
22850
5819
6626
40
22762
Mingachevir State University
11660
23514
5819
6626
41
22796
Baku Branch First Moscow State Medical University I M Sechenov
21685
22743
5819
6626
42
23994
Azerbaijan State Conservatory / Azərbaycan Milli Konservatoriyası
21241
24027
5819
6626
43
24514
Academy of Labour and Social Relations / Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası
19778
24722
5819
6626
44
26396
Academy of Choreography
24805
26352
5819
6626
45
26649
Baku Girls University / Bakı Qızlar Universiteti
19317
27003
5819
6626
46
28267
Nakhchivan State University
30095
27552
5819
6626
47
29394
Naxçıvan Teachers Institute
30058
28963
5819
6626
48
30316
Mingachevir Polytechnic Institute / Mingecevir Politexnik Institutu
29698
30257
5819
6626

* Lower is better