Azerbaijan

rankingWorld Ranksort descendingUniversityDet.Presence Rank*Impact Rank*Openness Rank*Excellence Rank*
1
3254
(1) Baku State University / Bakı Dövlət Universiteti
4315
8003
3126
2989
2
4351
ADA University
8334
3915
5151
5143
3
4585
Khazar University / Xəzər Universitəsi
3839
6504
5822
4321
4
4751
Azerbaijan State University of Economics / Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
2438
7728
3455
5455
5
6987
Azerbaijan State University of Oil Industry
6552
13462
5822
4885
6
7586
Azerbaijan Medical University / Azərbaycan Tibb Universiteti
4735
12379
5822
5316
7
8748
Azerbaijan Technical University / Azərbaycan Texniki Universiteti
7325
12416
5822
5615
8
10503
Odlar Yurdu University / Odlar Yurdu Universiteti
2509
9694
5822
6529
9
11054
Ganja State University / Gəncə Dövlət Universiteti
8782
15699
5822
5615
10
11137
Academy of the Ministry of Emergency Situations / Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyası
2016
10636
5822
6529
11
11844
Nakhchivan State University / Naxçıvan Dövlət Universiteti
9070
13558
5822
6067
12
12071
Baku Higher Oil School / Bakı Ali Neft Məktəbi
5653
11248
5822
6529
13
12529
Azerbaijan University of Languages
12199
11188
5822
6529
14
12554
Azerbaijan University of Architecture and Construction / Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
18541
13684
5822
6067
15
13911
Baku Business University
13056
12938
5822
6529
16
13920
Moscow State University MV Lomonosov Baku Branch / MVLomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialı
13844
12876
5822
6529
17
14284
Nakhchivan Teachers Institute / Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
2901
14581
5822
6529
18
14452
Baku Engineering University (Qafqaz University)
7071
14179
5822
6529
19
14548
Azerbaijan State Agrarian University / Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
14232
13639
5822
6529
20
15677
Azerbaijan University / Azərbaycan Universiteti
11988
15210
5822
6529
21
16002
Azerbaijan State Pedagogical University / Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
3142
16688
5822
6529
22
16736
Sumqayit State University (Sumgait State University) / Sumqayıt Dövlət Universiteti
7354
17018
5822
6529
23
16806
Azerbaijan State University of Culture & Art / Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
15775
16267
5822
6529
24
17032
Lankaran State University
22596
15997
5822
6529
25
17864
Baku Slavic University
14102
17723
5822
6529
26
18263
Azerbaijan Academy of Public Administration
18158
17840
5822
6529
27
18830
Baku Music Academy / Bakı Musiqi Akademiyası
12535
18951
5822
6529
28
18893
Azerbaijan Police Academy / Polis Akademiyası
14821
18832
5822
6529
29
19007
Azerbaijan State Marine Academy / Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası
18982
18643
5822
6529
30
19252
Western Caspian University
13339
19396
5822
6529
31
20085
Baku Eurasia University / Baki Avrasiya Universiteti
18500
19917
5822
6529
32
20351
National Aviation Academy
16643
20370
5822
6529
33
20596
Azerbaijan Tourism and Management University / Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
5995
21653
5822
6529
34
21133
Azerbaijan Cooperative University / Azərbaycan Kooperasiya Universiteti
23331
20641
5822
6529
35
21494
Azerbaijan State Academy of Physical Education and Sport
21805
21213
5822
6529
36
21581
Nakhchivan University / Naxçıvan Unversiteti
17355
21694
5822
6529
37
22211
Azerbaijan State Academy of Fine Arts
22948
21932
5822
6529
38
22486
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors A Aliyev
17396
22692
5822
6529
39
22678
Azerbaijan Technological University / Azərbaycan Texnologiya Universiteti
18366
22853
5822
6529
40
22763
Mingachevir State University
11662
23517
5822
6529
41
22797
Baku Branch First Moscow State Medical University I M Sechenov
21689
22746
5822
6529
42
23996
Azerbaijan State Conservatory / Azərbaycan Milli Konservatoriyası
21245
24031
5822
6529
43
24516
Academy of Labour and Social Relations / Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası
19782
24726
5822
6529
44
26399
Academy of Choreography
24809
26356
5822
6529
45
26652
Baku Girls University / Bakı Qızlar Universiteti
19321
27007
5822
6529
46
28269
Nakhchivan State University
30102
27556
5822
6529
47
29397
Naxçıvan Teachers Institute
30065
28968
5822
6529
48
30323
Mingachevir Polytechnic Institute / Mingecevir Politexnik Institutu
29704
30264
5822
6529

* Lower is better