South East Asia

rankingWorld RankUniversityDet.CountryImpact Rank*Openness Rank*Excellence Rank*sort descending
1
48
National University of Singapore
bandera
118
67
22
2
88
Nanyang Technological University
bandera
301
96
36
3
327
University of Malaya
bandera
589
416
243
4
1015
Ton Duc Thang University / Đại học Tôn Đức Thắng Thành phố Hồ Chí Minh
bandera
5779
2048
261
5
467
Universiti Teknologi Malaysia
bandera
1027
440
361
6
1092
Duy Tan University / Đại học Duy Tân DTU
bandera
5698
1763
397
7
715
Universiti Kebangsaan Malaysia / National University of Malaysia
bandera
1494
2453
429
8
497
Universiti Putra Malaysia
bandera
1009
379
441
9
525
Universiti Sains Malaysia
bandera
1075
443
460
10
460
Chulalongkorn University
bandera
585
640
525
11
532
Mahidol University
bandera
542
793
661
12
869
Singapore University of Technology and Design
bandera
1813
1012
747
13
1282
Universiti Teknologi Petronas
bandera
5126
1048
748
14
560
Chiang Mai University
bandera
392
1024
817
15
1231
Universiti Malaysia Pahang
bandera
3681
1029
931
16
982
Universiti Teknologi MARA / MARA University of Technology
bandera
1804
796
1019
17
2288
Monash University Malaysia
bandera
3875
7619
1034
18
758
Vietnam National University Hanoi / Đại học Quốc gia Hà Nội
bandera
656
1291
1048
19
603
Universitas Indonesia
bandera
323
780
1127
20
956
(3) University of the Philippines Diliman
bandera
986
1931
1148
21
745
Khon Kaen University
bandera
534
1218
1173
22
2813
Vietnam National University Ho Chi Minh City / Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
bandera
6231
7619
1179
23
817
Singapore Management University
bandera
827
749
1206
24
1045
International Islamic University of Malaysia
bandera
1646
926
1210
25
875
Prince of Songkla University
bandera
772
1385
1239
26
969
King Mongkut's University of Technology Thonburi
bandera
1039
1444
1243
27
1425
University of Nottingham Malaysia
bandera
3563
1365
1257
28
819
Kasetsart University
bandera
568
1312
1310
29
1625
VNUHCM University of Technology / Trường Đại học Bách khoa
bandera
4186
1937
1314
30
1445
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
bandera
3685
1065
1319
31
3095
Taylor's University
bandera
6964
7619
1375
32
3457
Sunway University
bandera
9580
7619
1384
33
696
Universitas Gadjah Mada
bandera
336
794
1392
34
1377
Universiti Utara Malaysia
bandera
3004
1087
1395
35
1779
Universiti Malaysia Terengganu
bandera
5616
1208
1413
36
1019
Universitas Airlangga
bandera
1038
1153
1421
37
1824
Universiti Tenaga Nasional
bandera
5398
1637
1435
38
1593
Institut Teknologi Bandung / Bandung Institute of Technology
bandera
556
7619
1439
39
1475
Universiti Teknikal Malaysia Melaka
bandera
3088
1223
1489
40
1806
Nguyen Tat Thanh University / Đại học Nguyễn Tất Thành NTU
bandera
3963
3072
1495
41
1575
Universiti Malaysia Perlis
bandera
3636
1110
1557
42
1668
Universiti Tunku Abdul Rahman
bandera
4163
1155
1567
43
1334
Hanoi University of Science and Technology / Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
bandera
1852
1568
1610
44
1188
King Mongkut's University of Technology North Bangkok
bandera
1152
1657
1661
45
1081
Thammasat University
bandera
858
1495
1664
46
2721
University of Brunei Darussalam
bandera
3226
7619
1747
47
2026
International Medical University
bandera
5381
1690
1778
48
1821
Universiti Malaysia Sabah
bandera
4472
1045
1809
49
1404
Suranaree University of Technology
bandera
1487
2135
1876
50
2080
Universitas Hasanuddin
bandera
956
7619
1896
51
1714
De La Salle University Manila
bandera
3039
1516
1905
52
1196
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
bandera
955
1234
1959
53
2048
University of Economics Ho Chi Minh City / Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
bandera
4033
2855
1973
54
969
IPB University / Bogor Agricultural University
bandera
489
854
2005
55
1228
Universitas Syiah Kuala
bandera
918
1428
2016
56
1398
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
bandera
1415
1693
2016
57
1767
Multimedia University
bandera
3192
1292
2035
58
1888
Universitas Padjadjaran Bandung
bandera
520
7619
2082
59
2313
UCSI University
bandera
6198
1758
2116
60
4061
VNU Hanoi University of Science / Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
bandera
9998
7619
2119
61
2804
Singapore MIT Alliance for Research and Technology
bandera
8409
3207
2119
62
1949
Universiti Malaysia Sarawak
bandera
4063
1229
2137
63
1758
Universitas Bina Nusantara
bandera
2185
2539
2147
64
2532
Curtin University Sarawak
bandera
6608
2730
2158
65
2306
Universiti Kuala Lumpur
bandera
5899
1806
2169
66
3236
Ngee Ann Polytechnic
bandera
4501
7619
2169
67
2193
Mae Fah Luang University
bandera
5101
1703
2193
68
914
Universitas Brawijaya
bandera
262
968
2246
69
1609
Asian Institute of Technology Thailand
bandera
1408
2388
2312
70
1451
Universiti Pendidikan Sultan Idris
bandera
1210
1597
2316
71
1776
Ho Chi Minh City University of Industry / Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
bandera
1931
2505
2319
72
2662
Universiti Sultan Zainal Abidin (Universiti Darul Iman Malaysia)
bandera
8201
1464
2324
73
2887
Universitas Sumatera Utara
bandera
2446
7619
2351
74
1059
Universitas Sebelas Maret UNS Surakarta
bandera
426
1021
2384
75
1328
Naresuan University
bandera
835
1535
2387
76
2207
Can Tho University / Đại học Cần Thơ
bandera
4103
2259
2404
77
2274
Universitas Diponegoro
bandera
813
7619
2462
78
3270
Hanoi Medical University / Trường Đại học Y Hà Nội
bandera
8395
5134
2462
79
3203
Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology VISTEC
bandera
9231
3700
2520
80
2212
University of Danang / Đại học Đà Nẵng
bandera
3867
1980
2555
81
4289
Le Quy Don Technical University / Học viện Kỹ thuật Quân sự Việt Nam
bandera
18856
3130
2559
82
2409
Universitas Negeri Malang
bandera
913
7619
2559
83
1436
Telkom University / Universitas Telkom
bandera
817
1764
2627
84
2203
University of Phayao
bandera
3158
2457
2676
85
2498
National Defence University of Malaysia
bandera
4715
2146
2768
86
2900
Universiti Malaysia Kelantan
bandera
7650
1732
2768
87
1895
Srinakharinwirot University
bandera
1738
2212
2768
88
2609
Singapore Institute of Technology
bandera
5423
1988
2778
89
2841
Ho Chi Minh City University of Technology and Education / Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
bandera
6285
2698
2803
90
2104
Ateneo de Manila University
bandera
2217
2686
2823
91
3570
Universiti Teknologi Brunei
bandera
11508
2696
2863
92
3033
Hanoi University of Mining and Geology / Trường Đại học Mỏ Địa chất
bandera
6353
3775
2877
93
3090
Swinburne University of Technology Sarawak Campus
bandera
7522
2811
2877
94
2588
Maejo University
bandera
3882
3514
2885
95
4751
Ho Chi Minh City Medicine and Pharmacy University / Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
bandera
12149
7619
2913
96
2284
Universitas Pendidikan Indonesia
bandera
502
7619
2934
97
1814
Walailak University
bandera
1337
1915
2965
98
4398
Mindanao State University Marawi City
bandera
13907
5688
3018
99
3397
Universitas Udayana
bandera
2867
7619
3032
100
2785
Universitas Negeri Yogyakarta
bandera
1071
7619
3089

Pages

* Lower is better