Asia (excl ME)

rankingWorld RankUniversityDet.CountryPresence Rank*Impact Rank*Openness Rank*Excellence Rank*sort descending
11301
25841
China Australia Business College of Shanxi / 山西华澳商贸职业学院
bandera
21362
25996
7356
6084
11302
10845
Hue College of Agriculture and Forestry / Trường Đại học Nông lâm Huế
bandera
4930
11156
6954
6084
11303
9157
Huali College Guangdong University of Technology / 广东工业大学华立学院
bandera
7054
7148
7356
6084
11304
6430
Huanghuai University (Zhumadian Teachers' College) / 黄淮学院
bandera
5828
3446
7356
6084
11305
6888
Hubei University of Automotive Technology / 湖北汽车工业学院
bandera
5097
4127
7356
6084
11306
9733
Hubei Science and Technology College / 湖北科技职业学院
bandera
19876
6817
7356
6084
11307
13279
Hanoi University of Business and Technology / Đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội HUBT
bandera
5240
12662
7356
6084
11308
9922
(1) Hubei Radio and TV University / 湖北广播电视大学
bandera
19033
7159
7356
6084
11309
11748
Hanoi University of Culture / Đại học văn hóa Hà Nội
bandera
7631
10475
7356
6084
11310
8663
Zhixing College of Hubei University / 湖北大学知行学院
bandera
11845
6093
7356
6084
11311
8291
Hiroshima University of Economics / 広島経済大学
bandera
4390
6198
7356
6084
11312
8074
Hubei University of Education (Institute of Economics and Management) / 湖北第二师范学院
bandera
7311
5616
7356
6084
11313
12041
Hue College of Medicine / Trường Đại học Y khoa Huế
bandera
8566
14835
5675
6084
11314
20208
Hue College of Arts / Trường Đại học Nghệ thuật Huế
bandera
19362
19874
7356
6084
11315
10560
Hunan University of Finance and Economics / 湖南财政经济学院
bandera
9230
8783
7356
6084
11316
13504
Ho Chi Minh City University of Foreign Languages and Information Technology / Đại học Dân lập Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh
bandera
11127
12430
7356
6084
11317
23056
He University
bandera
18616
23259
7356
6084
11318
13091
Hyogo University of Health Sciences / 兵庫医療大学
bandera
9661
11983
7356
6084
11319
9549
Huizhou Vocational College / 徽商职业学院
bandera
13512
7137
7356
6084
11320
12079
University of Human Arts and Sciences / 人間総合科学大学
bandera
9176
10724
7356
6084
11321
16859
University of the Humanities
bandera
3496
17530
7356
6084
11322
15465
Henan University Minsheng College / 河南大学民生学院
bandera
10789
14927
7356
6084
11323
21525
Helmand University
bandera
24990
20819
7356
6084
11324
7654
Hunan Industry Polytechnic / 湖南工业职业技术学院
bandera
6069
5129
7356
6084
11325
5435
Hajvery University Lahore
bandera
10615
1704
7356
6084
11326
13686
Hanoi University of Pharmacy / Trường Đại học Dược Hà Nội
bandera
6848
13006
7356
6084
11327
28730
(3) Hubei University Vocational & Technical College / 湖北大学职业技术学院
bandera
27051
28711
7356
6084
11328
11878
VNU Hanoi University of Science / Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
bandera
4881
10896
7356
6084
11329
28927
AKBID Husada Gemilang
bandera
23418
28998
7356
6084
11330
25855
Akademi Keperawatan AKPER Husada Karya Jaya
bandera
21248
26015
7356
6084
11331
8418
Wenhua College / 文华学院
bandera
11586
5787
7356
6084
11332
6685
Ho Chi Minh City University of Technology HUTECH/ Đại học Công Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh HUTECH
bandera
2354
7183
5671
6084
11333
20090
Border Defense Force Academy / Học viện Biên phòng Việt Nam
bandera
18583
19803
7356
6084
11334
19768
Vietnam Academy of Military Science / Học viện Khoa học Quân sự Việt Nam
bandera
15327
19738
7356
6084
11335
28807
Vietnam Military Academy Dalat / Học viện Lục quân Đà Lạt
bandera
19721
28949
7356
6084
11336
7920
Banking Academy of Vietnam / Học viện Ngân hàng Việt Nam
bandera
5429
8973
5951
6084
11337
11089
Academy of Finance and Accounting / Học viện Tài chính Kế toán
bandera
3622
10043
7356
6084
11338
13333
Hung Vuong University / Đại học Hùng Vương Phú Thọ
bandera
5429
12709
7356
6084
11339
25324
HCMC Hung Vuong University / Đại học Hùng Vương TPHCM DHV
bandera
14219
25951
7356
6084
11340
19900
Heriot-Watt University Malaysia
bandera
9859
20382
7356
6084
11341
9099
Chung Hwa University of Medical Technology / 中華醫事科技大學
bandera
3359
7565
7356
6084
11342
10122
Hwa Hsia University of Technology
bandera
3334
8882
7356
6084
11343
11167
Hsing Wu University / 醒吾科技大學
bandera
3531
10182
7356
6084
11344
9489
Qingdao Hengxing University of Science and Technology / 青岛恒星科技学院
bandera
15907
6863
7356
6084
11345
10054
Harbin Institute of Information Technology / 哈尔滨信息工程学院
bandera
18010
7450
7356
6084
11346
14458
Wuhan Huaxia Institute of Technology / 武汉华夏理工学院
bandera
6538
14012
7356
6084
11347
8124
Xiamen Huaxia University / 厦门华厦学院
bandera
8538
5592
7356
6084
11348
9678
Hunan Financial & Industrial Vocational-Technical College / 湖南财经工业职业技术学院
bandera
15531
7140
7356
6084
11349
7265
(1) Heyuan Polytechnic / 河源职业技术学院
bandera
7311
4520
7356
6084
11350
15909
Hanyang Cyber University / 한양사이버대학교
bandera
4339
16179
7356
6084
11351
21550
Sung San Hyo Graduate School / 성산효대학원대학교
bandera
16661
21712
7356
6084
11352
5125
Huaiyin Normal University / 淮阴师范学院
bandera
7026
2434
6490
6084
11353
16817
Hanyoung Theological University / 한영신학대학교
bandera
10048
16680
7356
6084
11354
14288
Hanyang Women's College / 한양여자대학교
bandera
16177
12959
7356
6084
11355
14153
City College of Huizhou / 惠州城市职业学院
bandera
17113
12694
7356
6084
11356
9198
Huizhou Economics and Polytechnic College / 惠州经济职业技术学院
bandera
8461
7073
7356
6084
11357
21028
Huizhou Engineering Vocational College / 惠州工程职业学院
bandera
21882
20579
7356
6084
11358
18601
Huizhou Health Vocational and Technical College / 惠州卫生职业技术学院
bandera
11305
18715
7356
6084
11359
7131
(3) Hangzhou Dianzi University Information Engineering Institute / 杭州电子科技大学信息工程学院
bandera
11031
4145
7356
6084
11360
13844
Harbin Applied Vocational & Technical College / 哈尔滨应用职业技术学院
bandera
12314
12721
7356
6084
11361
10729
Heze Domestic Professional College / 菏泽家政职业学院
bandera
18537
8243
7356
6084
11362
8663
Heze Medical College / 菏泽医学专科学校
bandera
9801
6231
7356
6084
11363
15687
(3) College of Vocational and Further Education Central China Normal University / 华中师范大学职业与继续教育学院
bandera
27646
13343
7356
6084
11364
11878
Hangzhou Polytechnic / 杭州科技职业技术学院
bandera
8566
10557
7356
6084
11365
14713
Hangzhou Radio & TV University / 杭州广播电视大学
bandera
16892
13429
7356
6084
11366
17450
Himgiri Zee University (Himgiri Nabh Vishwavidyalaya)
bandera
24672
17349
7073
6084
11367
21407
Hezhou University / 贺州学院
bandera
9983
22132
7356
6084
11368
5381
Hanzhong Vocational & Technical College / 汉中职业技术学院
bandera
12552
1584
7356
6084
11369
5813
Hangzhou Vocational & Technical College / 杭州职业技术学院
bandera
8834
2335
7356
6084
11370
9222
Huzhou Vocational & Technical College / 湖州职业技术学院
bandera
8681
7086
7356
6084
11371
11774
Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT I Tech Jakarta
bandera
21303
9386
7356
6084
11372
12731
i3L Indonesia International Institute for Life Sciences
bandera
17587
15765
5136
6084
11373
16207
(3) Tribhuvan University Institute of Agriculture and Animal Science
bandera
20279
18020
6456
6084
11374
23474
Ala Too International University (International Ataturk Alatoo University)
bandera
9723
25851
6897
6084
11375
25210
Institute for Art and Culture Lahore
bandera
27586
24584
7356
6084
11376
16963
Information and Communications Technology Academy
bandera
21549
15788
7356
6084
11377
7285
IACT College
bandera
15646
4142
7356
6084
11378
27808
IAI Agus Salim Metro
bandera
18828
28127
7356
6084
11379
19753
Institut Agama Islam Tribakti IAIT
bandera
9356
20261
7356
6084
11380
26452
Sekolah Tinggi Agama Islam Almawaddah warRahmah Kolaka
bandera
18991
26817
7356
6084
11381
25213
Institut Agama Islam Darussalam IAID Ciamis
bandera
14354
25843
7356
6084
11382
21470
Institut Agama Islam Darussalam Blokagung IAIDA Blokagung
bandera
13148
21931
7356
6084
11383
28484
Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Lombok Timur
bandera
27839
28426
7356
6084
11384
27589
Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Pancor
bandera
16447
28012
7356
6084
11385
11324
Institut Agama Islam IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
bandera
16290
12561
6108
6084
11386
19159
Institut Agama Islam Imam Ghozali
bandera
13038
19238
7356
6084
11387
28923
Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi
bandera
25723
28949
7356
6084
11388
20941
Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah IAILM Suryalaya
bandera
14518
21177
7356
6084
11389
14793
Institut Agama Islam Ma'arif NU IAIMNU Metro Lampung
bandera
12066
18203
5749
6084
11390
22818
Institut Agama Islam Negeri IAIN Bone
bandera
13398
23388
7356
6084
11391
14472
Institut Agama Islam Negeri IAIN Jember
bandera
4986
18846
5502
6084
11392
8153
Institut Agama Islam Negeri IAIN Manado
bandera
10767
9367
5650
6084
11393
13289
Institut Agama Islam Negeri IAIN Padangsidempuan
bandera
6726
12501
7356
6084
11394
10966
institut Agama islam Negeri IAIN Palangka Raya
bandera
5532
14781
4772
6084
11395
14063
Institut Agama Islam Negeri IAIN Samarinda
bandera
5850
13582
7356
6084
11396
8709
Institut Agama Islam Negeri IAIN Surakarta
bandera
2589
12804
4124
6084
11397
22544
Institut Agama Islam Negeri IAIN Ternate
bandera
20238
24950
6490
6084
11398
8598
Institut Agama Islam Negeri IAIN Tulungagung
bandera
1719
13418
3640
6084
11399
14524
Institut Agama Islam Negeri IAIN Ambon
bandera
10597
13746
7356
6084
11400
12525
Institut Agama Islam Negeri IAIN Batusangkar
bandera
4698
17286
4663
6084

Pages

* Lower is better