Eslovaquia

RankingRanking Mundialorden descendenteUniversidadDet.Presencia (Posición*)Impacto (Posición*)Apertura (Posición*)Excelencia (Posición*)
1
714
Comenius University in Bratislava / Univerzita Komenského v Bratislave
426
1198
899
682
2
1120
Slovak University of Technology in Bratislava / Slovenská technická univerzita v Bratislave
241
1782
1216
1405
3
1231
Technical University of Košice / Technická univerzita v Košiciach
711
1967
1345
1469
4
1584
Pavol Jozef Šafárik University in Košice / Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
930
3373
1806
1571
5
1711
University of Žilina / Žilinská univerzita v Žiline
1473
3920
2038
1648
6
1884
Slovak University of Agriculture in Nitra / Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
671
2238
2249
2787
7
1948
University of Constantinus the Philosopher in Nitra / Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
1035
3094
3218
2219
8
2180
Matej Bel University in Banská Bystrica / Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
1392
2698
3041
2876
9
2617
Technical University in Zvolen / Technická univerzita vo Zvolene
5247
6392
1935
2534
10
3340
University of Economics in Bratislava / Ekonomická univerzita v Bratislave
1788
5213
3898
3850
11
3453
University of Prešov / Prešovská univerzita v Prešove
1693
4518
5822
2964
12
3594
University of St Cyril and Methodius of Trnava / Univerzita sv Cyrila a Metoda
4075
8551
4292
3093
13
3707
Slovak Medical University in Bratislava / Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
4782
5182
5822
3072
14
3742
University of Trnava / Trnavská univerzita v Trnave
3373
6961
5549
3061
15
4055
Catholic University in Ružomberok / Katolícka univerzita v Ružomberku
2657
7873
4515
4147
16
4829
University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice / Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
4754
9800
5822
3889
17
5150
Alexander Dubček University of Trenčín in Trenčín / Trencianska univerzita Alexandra Dubceka v Trencíne
2478
9574
5822
4509
18
5405
Pan European University (Bratislava School of Law) / Paneurópska vysoká škola
5871
9860
5822
4619
19
7952
J Selye University / Univerzita J Selyeho / Selye János Egyetem
3382
11581
5822
5614
20
8768
St Elizabeth College of Health and Social Work in Bratislava / Vysoká škola zdravotnícka a sociálnej práce sv Alžbety v Bratislave
11923
12981
5822
5454
21
10446
Academy of Fine Arts and Design Bratislava / Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
9452
8751
5822
6528
22
10818
Academy of Performing Arts in Bratislava / Vysoká škola múzických umení
6745
9522
5822
6528
23
10927
International Business College ISM Slovakia in Prešov / Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
16548
8796
5822
6528
24
12577
Academy of Arts in Banská Bystrica / Akadémia umení v Banskej Bystrici
7513
11655
5822
6528
25
12998
General Milan Rastislav Štefánik Armed Forces Academy in Liptovský Mikuláš / Akadémia ozbrojených síl gen M R Štefánika v Liptovskom Mikuláši
7268
12269
5822
6528
26
13518
College of Management in Trenčín / Vysoká škola manažmentu City University of Seattle
10727
12604
5822
6528
27
14293
College of Public Administration Economics and Management / Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
9683
13695
5822
6528
28
14974
Bratislava International School of Liberal Arts / Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
9788
14557
5822
6528
29
15816
Police Academy in Bratislava / Akadémia policajného zboru v Bratislave
11016
15447
5822
6528
30
15929
Central European College in Skalica / Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
14921
15249
5822
6528
31
16294
Security Management College in Košice / Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
18423
15433
5822
6528
32
16373
Vysoká škola Danubius (Vysoká škola v Sládkovičove)
11320
16143
5822
6528
33
18830
DTI University
19061
18411
5822
6528
34
20358
College of International and Public Relations Prague / Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
22646
19890
5822
6528
35
24244
Academia Medica Bratislava / Akadémia médií
29661
23020
5822
6528
36
25065
Danubius University in Sládkovičovo
23576
25042
5822
6528

* Menor es mejor