Slovenia

rankingWorld Ranksort descendingUniversityDet.Presence Rank*Impact Rank*Openness Rank*Excellence Rank*
1
314
University of Ljubljana / Univerza v Ljubljani
46
400
492
334
2
1112
University of Maribor / Univerza v Mariboru
276
2905
1037
1012
3
1995
University of Primorska / Univerza na Primorskem
757
4325
2273
2092
4
3065
University of Nova Gorica / Univerza v Novi Gorici
2516
6434
5453
2044
5
5108
Jožef Stefan International Postgraduate School Ljubljana / Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana
11588
15987
5822
2555
6
10598
Bled School of Management
16611
8372
5822
6529
7
13039
Alma Mater Europaea (European Study Center Maribor / Visokošolski zavod ESM)
4522
12641
5822
6529
8
13308
DOBA
13096
12135
5822
6529
9
13744
GEA College of Entrepreneurship Piran
13574
12630
5822
6529
10
13974
Faculty of Information Studies in Novo Mesto / Fakulteta za informacijske študije
11924
26921
5822
4148
11
14741
International School for Social and Business Studies Celje / Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje
13145
13964
5822
6529
12
14749
Faculty of Tourism Studies Portorož Turistica
8946
14362
5822
6529
13
15567
Faculty of Management Koper / Fakulteta za management Koper
5981
15741
5822
6529
14
15756
School of Advanced Social Studies in Nova Gorica / Fakulteta za uporabne družbene študije
13045
15203
5822
6529
15
16663
Faculty of Health Care Angele Boskin / Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin
7294
16926
5822
6529
16
16759
New University / Nova Univerza
10774
16666
5822
6529
17
17032
Faculty of Organisation Studies in Novo Mesto / Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu
11390
16975
5822
6529
18
17653
Catholic Institute Faculty of Business Studies
20917
16876
5822
6529
19
17703
Euro-Mediterranean University Portorož
21330
16893
5822
6529
20
17758
University of Novo Mesto / Univerza v Novem Mestu
11330
17848
5822
6529
21
17936
Academia
10550
18132
5822
6529
22
18174
Faculty of Health and Social Sciences Slovenj Gradec / Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec
21996
17441
5822
6529
23
18230
Faculty of Design / Fakulteta za dizajn (Academy of Design Ljubljana)
18811
17738
5822
6529
24
18243
College of Health Sciences Slovenj Gradec / Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec
27761
16714
5822
6529
25
19040
Graduate School of Humanities / Institutum Studiorum Humanitatis Ljubljana
21268
18512
5822
6529
26
20112
College of Services Ljubljana / Visoka sola za storitve Ljubljana
21779
19719
5822
6529
27
20246
Environmental Protection College Velenje / Visoka šola za varstvo okolja
10880
20722
5822
6529
28
20358
Institute and Academy of Multimedia IAM
24782
19667
5822
6529
29
20524
Faculty of Industrial Engineering Novo Mesto / Fakulteta za industrijski inženiring Novo Mesto
12140
20930
5822
6529
30
20680
Jána Albrech Music and Art Academy
21499
20366
5822
6529
31
20862
College of Accounting Ljubljana / Visoka šola za računovodstvo
18625
20767
5822
6529
32
21257
IBS International Business School / Mednarodna poslovna šola
18939
21160
5822
6529
33
21349
(3) Fakulteto za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani
20696
21156
5822
6529
34
21441
Health College in Celje / Visoka zdravstvena šola v Celju
15049
21728
5822
6529
35
21716
MLC Fakulteta Ljubljana
20152
21653
5822
6529
36
21894
Faculty for Polymer Technology / Fakulteta za tehnologijo polimerov
15981
22152
5822
6529
37
22125
College of Manufacturing Engineering / Visoka šola za proizvodno inženirstvo
25057
21578
5822
6529
38
22304
B2 College of Business Sciences / B2 Visoka šola za poslovne vede
23236
21983
5822
6529
39
23047
Academy of Visual Arts Ljubljana / Inštitut AVA Akademija za vizualne umetnosti Ljubljana
23612
22841
5822
6529
40
23059
Higher School of Economy Celje / Višja Ekonomska šola Celje
12583
23765
5822
6529
41
23222
College of Visual Arts Ljubljana Arthouse
27993
22434
5822
6529
42
24482
High Schools for Hotel and Tourism Bled / Visoke Šole Za Hotelirstvo In Turizem Bled
16264
24927
5822
6529
43
25635
Fizioterapevtika Higher Education Institution
22010
25805
5822
6529
44
25732
Faculty of Mechanical Engineering Maribor / Fakulteta za strojništvo Maribor
11197
26621
5822
6529
45
26204
Landscape Governance College Grm Novo Mesto / Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto
20826
26461
5822
6529
46
26338
Faculty of Commercial and Business Sciences Celje / Fakultete za komercialne in poslovne vede Celje
14199
26977
5822
6529
47
27217
Ravne College / Višja šola Ravne
23729
27274
5822
6529
48
27408
DOBA Faculty of Applied Business and Social Studies Maribor
17171
27862
5822
6529
49
29335
Faculty of Media Ljubljana / Fakulteta za medije
23634
29459
5822
6529
50
29522
Ekonomska šola Novo mesto
14702
29848
5822
6529

* Lower is better