Slovakia | Ranking Web of Universities

Slovakia

rankingWorld Ranksort descendingUniversityDet.Presence Rank*Impact Rank*Openness Rank*Excellence Rank*
1
739
Comenius University in Bratislava / Univerzita Komenského v Bratislave
759
1257
1177
643
2
1128
Technical University of Košice / Technická univerzita v Košiciach
1050
1386
1868
1255
3
1176
Slovak University of Technology in Bratislava / Slovenská technická univerzita v Bratislave
186
1509
1933
1381
4
1621
Pavol Jozef Šafárik University in Košice / Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
1360
3018
2429
1453
5
1930
University of Žilina / Žilinská univerzita v Žiline
1341
3902
3474
1623
6
2436
Slovak University of Agriculture in Nitra / Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
832
3363
3277
2764
7
2444
Matej Bel University in Banská Bystrica / Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
1291
2956
3870
2797
8
2503
University of Constantinus the Philosopher in Nitra / Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
1523
5003
3949
2206
9
2670
University of Prešov / Prešovská univerzita v Prešove
2015
3209
4065
3079
10
2893
Technical University in Zvolen / Technická univerzita vo Zvolene
4399
6137
2821
2717
11
3153
Slovak Medical University in Bratislava / Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
4275
6505
5527
2717
12
3317
University of Trnava / Trnavská univerzita v Trnave
3095
7282
5117
2948
13
3482
University of St Cyril and Methodius of Trnava / Univerzita sv Cyrila a Metoda
4054
8572
4435
3018
14
3529
University of Economics in Bratislava / Ekonomická univerzita v Bratislave
1416
5414
5199
3829
15
3757
Catholic University in Ružomberok / Katolícka univerzita v Ružomberku
4531
7603
4895
3628
16
4594
Alexander Dubček University of Trenčín in Trenčín / Trencianska univerzita Alexandra Dubceka v Trencíne
4866
9266
6112
4231
17
4980
Pan European University (Bratislava School of Law) / Paneurópska vysoká škola
3650
9892
7548
4369
18
8523
University of Veterinary Medicine in Košice / Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach
9246
9299
7999
5984
19
11205
Academy of Fine Arts and Design Bratislava / Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
9809
8806
10776
5984
20
11345
Academy of Performing Arts in Bratislava / Vysoká škola múzických umení
5262
9279
10776
5984
21
11670
College of Management in Trenčín / Vysoká škola manažmentu City University of Seattle
13389
12166
9133
5984
22
11863
St Elizabeth College of Health and Social Work in Bratislava / Vysoká škola zdravotnícka a sociálnej práce sv Alžbety v Bratislave
13847
12186
10776
5539
23
12487
College of Public Administration Economics and Management / Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
12167
13188
9282
5984
24
12743
Academy of Arts in Banská Bystrica / Akadémia umení v Banskej Bystrici
7330
10923
10776
5984
25
13399
J Selye University / Univerzita J Selyeho / Selye János Egyetem
6902
11816
10776
5984
26
13812
Security Management College in Košice / Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
15804
15512
8709
5984
27
14188
General Milan Rastislav Štefánik Armed Forces Academy in Liptovský Mikuláš / Akadémia ozbrojených síl gen M R Štefánika v Liptovskom Mikuláši
6840
12868
10776
5984
28
15728
Police Academy in Bratislava / Akadémia policajného zboru v Bratislave
11101
14650
10776
5984
29
15784
Central European College in Skalica / Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
14924
14466
10776
5984
30
16143
Bratislava International School of Liberal Arts / Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
15039
14926
10776
5984
31
16191
International Business College ISM Slovakia in Prešov / Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
10302
16302
10473
5984
32
18888
DTI University
18223
18073
10776
5984
33
19330
Vysoká škola Danubius (Vysoká škola v Sládkovičove)
10489
19110
10776
5984
34
19714
College of International and Public Relations Prague / Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
21973
18764
10776
5984
35
22118
Academia Medica Bratislava / Akadémia médií
23766
21476
10776
5984
36
22250
Vysoká škola Hochschule Fresenius
22331
21768
10776
5984

* Lower is better