Slovakia

rankingWorld Ranksort descendingUniversityDet.Presence Rank*Impact Rank*Openness Rank*Excellence Rank*
1
740
Comenius University in Bratislava / Univerzita Komenského v Bratislave
759
1258
1177
644
2
1130
Technical University of Košice / Technická univerzita v Košiciach
1050
1388
1868
1260
3
1178
Slovak University of Technology in Bratislava / Slovenská technická univerzita v Bratislave
186
1511
1933
1386
4
1624
Pavol Jozef Šafárik University in Košice / Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
1360
3020
2429
1459
5
1934
University of Žilina / Žilinská univerzita v Žiline
1341
3904
3474
1629
6
2441
Slovak University of Agriculture in Nitra / Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
832
3365
3277
2775
7
2449
Matej Bel University in Banská Bystrica / Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
1291
2958
3871
2808
8
2508
University of Constantinus the Philosopher in Nitra / Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
1523
5005
3950
2215
9
2678
University of Prešov / Prešovská univerzita v Prešove
2017
3211
4066
3092
10
2903
Technical University in Zvolen / Technická univerzita vo Zvolene
4401
6139
2821
2728
11
3165
Slovak Medical University in Bratislava / Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
4277
6507
5529
2728
12
3330
University of Trnava / Trnavská univerzita v Trnave
3097
7284
5118
2961
13
3497
University of St Cyril and Methodius of Trnava / Univerzita sv Cyrila a Metoda
4056
8574
4436
3031
14
3544
University of Economics in Bratislava / Ekonomická univerzita v Bratislave
1416
5416
5200
3846
15
3772
Catholic University in Ružomberok / Katolícka univerzita v Ružomberku
4533
7605
4896
3644
16
4608
Alexander Dubček University of Trenčín in Trenčín / Trencianska univerzita Alexandra Dubceka v Trencíne
4868
9268
6114
4249
17
4998
Pan European University (Bratislava School of Law) / Paneurópska vysoká škola
3652
9894
7550
4387
18
8529
University of Veterinary Medicine in Košice / Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach
9248
9301
8001
6007
19
11208
Academy of Fine Arts and Design Bratislava / Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
9811
8808
10778
6007
20
11348
Academy of Performing Arts in Bratislava / Vysoká škola múzických umení
5264
9281
10778
6007
21
11673
College of Management in Trenčín / Vysoká škola manažmentu City University of Seattle
13391
12168
9135
6007
22
11866
St Elizabeth College of Health and Social Work in Bratislava / Vysoká škola zdravotnícka a sociálnej práce sv Alžbety v Bratislave
13849
12188
10778
5561
23
12490
College of Public Administration Economics and Management / Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
12169
13190
9284
6007
24
12746
Academy of Arts in Banská Bystrica / Akadémia umení v Banskej Bystrici
7332
10925
10778
6007
25
13402
J Selye University / Univerzita J Selyeho / Selye János Egyetem
6904
11818
10778
6007
26
13815
Security Management College in Košice / Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
15806
15514
8711
6007
27
14191
General Milan Rastislav Štefánik Armed Forces Academy in Liptovský Mikuláš / Akadémia ozbrojených síl gen M R Štefánika v Liptovskom Mikuláši
6842
12870
10778
6007
28
15730
Police Academy in Bratislava / Akadémia policajného zboru v Bratislave
11103
14652
10778
6007
29
15786
Central European College in Skalica / Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
14926
14468
10778
6007
30
16145
Bratislava International School of Liberal Arts / Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
15041
14928
10778
6007
31
16193
International Business College ISM Slovakia in Prešov / Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
10304
16304
10475
6007
32
18890
DTI University
18225
18075
10778
6007
33
19332
Vysoká škola Danubius (Vysoká škola v Sládkovičove)
10491
19112
10778
6007
34
19716
College of International and Public Relations Prague / Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
21975
18766
10778
6007
35
22120
Academia Medica Bratislava / Akadémia médií
23768
21478
10778
6007
36
22252
Vysoká škola Hochschule Fresenius
22333
21770
10778
6007

* Lower is better