Lithuania

rankingWorld Ranksort descendingUniversityDet.Presence Rank*Impact Rank*Openness Rank*Excellence Rank*
1
757
Vilnius University / Vilniaus universitetas
362
1113
1301
738
2
1371
Vilnius Gediminas Technical University / Vilniaus Gedimino technikos universitetas
896
2107
1678
1414
3
2181
Vytautas Magnus University / Vytauto Didžiojo universitetas
818
2331
3657
2654
4
2217
Lithuanian University of Health Science (Kaunas University of Medicine, Veterinary Academy) / Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (Kauno Medicinos Universitetas)
1026
5290
3695
1710
5
2508
Kaunas University of Technology / Kauno technologijos universitetas
1504
4279
6593
2030
6
2601
Klaipėda University / Klaipėdos universitetas
2342
3761
3140
2872
7
2617
Mykolas Romeris University / Mykolo Romerio universitetas
1113
3104
4494
3031
8
3035
Siauliai University / Šiaulių universitetas
1677
1801
5282
4249
9
3753
Aleksandras Stulginskis University (University of Agriculture) / Aleksandro Stulginskio Universitetas
2445
8400
5005
3472
10
4102
Lithuanian University of Educational Sciences (Vilnius Pedagogical University) / Lietuvos edukologijos universitetas
1077
7634
5898
4120
11
4377
Lithuanian Sports University / Lietuvos Sporto Universitetas
4241
9813
6285
3846
12
4590
ISM University of Management and Economics / ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
4960
7345
6462
4547
13
6769
European Humanities University / Europos Humanitarinis Universitetas
4241
6822
7345
6007
14
7343
LCC International University / LCC tarptautinis universitetas
5971
8832
9445
5561
15
10150
Vilnius Academy of Fine Arts / Vilniaus dailės akademija
5166
7760
10778
6007
16
10605
Vilnius University of Applied Sciences / Vilniaus kolegija
2934
8590
10778
6007
17
11260
Lithuanian Academy of Music and Theatre / Lietuvos muzikos ir teatro akademija
3641
9364
10778
6007
18
12232
Kazimiero Simonavičiaus University
11301
12868
10778
5561
19
12242
Kaunas College / Kauno Kolegija
4911
10491
10778
6007
20
12305
Studiju kokybes vertinimo centras
6891
10405
10778
6007
21
12346
University of Applied Social Sciences / Socialinių mokslų kolegija
12206
10132
10778
6007
22
12721
General Jonas Zemaitis Military Academy of Lithuania / Lietuvos karo akademija
6642
10942
10778
6007
23
13957
Šiauliai State College / Šiaulių valstybinė kolegija
7778
14738
9855
6007
24
14111
Klaipėda State College / Klaipėdos valstybinė kolegija
9861
12584
10778
6007
25
14634
Vilnius Business College / Vilniaus verslo kolegija
14533
12911
10778
6007
26
14680
Vilnius College of Technologies and Design / Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
6518
13522
10778
6007
27
15143
Vilnius Co-operative College / Vilniaus kooperacijos kolegija
7510
14098
10778
6007
28
15265
Panevėžys College / Panevėžio kolegija
10835
14036
10778
6007
29
15287
Marijampolė College / Marijampolės kolegija
8674
14202
10778
6007
30
15300
Utena College / Utenos kolegija
11547
14035
10778
6007
31
15323
North Lithuania College / Šiaurės Lietuvos kolegija
13606
13929
10778
6007
32
15337
Alytus College / Alytaus kolegija
13422
13961
10778
6007
33
15530
Kaunas College of Forestry and Environmental Engineering / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
14239
14162
10778
6007
34
15838
Vilnius International School of Law and Business / Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla
15141
14530
10778
6007
35
16325
Vilnius College of Design / Vilniaus dizaino kolegija
21930
14588
10778
6007
36
16814
Kaunas Technical College / Kauno technikos kolegija
15701
15685
10778
6007
37
17198
Lithuanian Maritime Academy / Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla
4849
16935
10778
6007
38
17341
Kolping College / Kolpingo kolegija
16530
16290
10778
6007
39
17416
Lithuania Business College / Lietuvos verslo kolegija
13828
16578
10778
6007
40
18037
V A Graičiūnas Higher School of Management / V A Graičiūno aukštoji vadybos mokykla
8944
17638
10778
6007
41
18417
Vilnius St Joseph Seminary / Vilniaus šv Juozapo kunigų seminarija
18918
17461
10778
6007
42
22546
St Ignatius of Loyola College / VšĮ Švento Ignaco Lojolos kolegija
11531
22831
10778
6007
43
22558
Telšiai Bishop Vincentas Borisevičius Priest Seminary / Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija
22538
22109
10778
6007

* Lower is better