Lithuania

rankingWorld Ranksort descendingUniversityDet.Presence Rank*Impact Rank*Openness Rank*Excellence Rank*
1
768
Vilnius University / Vilniaus universitetas
324
1184
1256
769
2
1466
Vilnius Gediminas Technical University / Vilniaus Gedimino technikos universitetas
829
2648
1633
1454
3
2197
Kaunas University of Technology / Kauno technologijos universitetas
1358
5141
2234
1987
4
2390
Lithuanian University of Health Science (Kaunas University of Medicine, Veterinary Academy) / Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (Kauno Medicinos Universitetas)
1413
6361
4272
1743
5
2397
Vytautas Magnus University / Vytauto Didžiojo universitetas
833
2739
4154
2874
6
2635
Mykolas Romeris University / Mykolo Romerio universitetas
839
3371
3628
3142
7
2675
Klaipėda University / Klaipėdos universitetas
2086
4565
3386
2836
8
3299
Siauliai University / Šiaulių universitetas
2164
3589
4982
3916
9
3641
Aleksandras Stulginskis University (University of Agriculture) / Aleksandro Stulginskio Universitetas
1171
8041
5857
3349
10
4169
Lithuanian University of Educational Sciences (Vilnius Pedagogical University) / Lietuvos edukologijos universitetas
1539
7517
6803
3993
11
4576
Lithuanian Sports University / Lietuvos Sporto Universitetas
4643
10445
6132
3843
12
5808
ISM University of Management and Economics / ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
5221
7884
8026
4921
13
6594
European Humanities University / Europos Humanitarinis Universitetas
3460
6893
6872
5789
14
8785
LCC International University / LCC tarptautinis universitetas
8745
8815
9491
5254
15
10452
Vilnius Academy of Fine Arts / Vilniaus dailės akademija
8556
8312
9491
5789
16
11030
Lithuanian Academy of Music and Theatre / Lietuvos muzikos ir teatro akademija
4518
9498
9491
5789
17
11148
Vilnius University of Applied Sciences / Vilniaus kolegija
2577
9840
9491
5789
18
11364
Kazimiero Simonavičiaus University
10522
13727
9491
4921
19
11858
Kaunas College / Kauno Kolegija
7233
10319
9491
5789
20
12331
University of Applied Social Sciences / Socialinių mokslų kolegija
12931
10434
9491
5789
21
12979
Studiju kokybes vertinimo centras
13515
11189
9491
5789
22
13369
General Jonas Zemaitis Military Academy of Lithuania / Lietuvos karo akademija
9591
12047
9491
5789
23
13603
Kaunas College of Forestry and Environmental Engineering / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
9048
12392
9491
5789
24
13650
Vilnius Business College / Vilniaus verslo kolegija
3985
12988
9491
5789
25
14224
Panevėžys College / Panevėžio kolegija
913
14223
9491
5789
26
14265
Vilnius International School of Law and Business / Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla
6219
13593
9491
5789
27
14509
Vilnius Co-operative College / Vilniaus kooperacijos kolegija
6557
13899
9491
5789
28
14597
North Lithuania College / Šiaurės Lietuvos kolegija
4606
14223
9491
5789
29
14624
Vilnius College of Technologies and Design / Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
9256
13753
9491
5789
30
15179
Klaipėda State College / Klaipėdos valstybinė kolegija
13582
14052
9491
5789
31
15201
Utena College / Utenos kolegija
11228
14290
9491
5789
32
15647
Alytus College / Alytaus kolegija
15817
14432
9491
5789
33
15807
Marijampolė College / Marijampolės kolegija
11421
15086
9491
5789
34
16026
Šiauliai State College / Šiaulių valstybinė kolegija
10735
15403
9491
5789
35
16115
Kaunas Technical College / Kauno technikos kolegija
4021
16227
9491
5789
36
16602
Vilnius College of Design / Vilniaus dizaino kolegija
20780
15157
9491
5789
37
16846
Kolping College / Kolpingo kolegija
16265
15957
9491
5789
38
17938
Vilnius St Joseph Seminary / Vilniaus šv Juozapo kunigų seminarija
13515
17557
9491
5789
39
17950
V A Graičiūnas Higher School of Management / V A Graičiūno aukštoji vadybos mokykla
7770
18152
9491
5789
40
18482
Telšiai Bishop Vincentas Borisevičius Priest Seminary / Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija
22525
17277
9491
5789
41
18865
Lithuania Business College / Lietuvos verslo kolegija
16098
18474
9491
5789
42
19108
Lithuanian Maritime Academy / Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla
11535
19221
9491
5789
43
20923
St Ignatius of Loyola College / VšĮ Švento Ignaco Lojolos kolegija
6073
21847
9491
5789

* Lower is better