Lithuania

rankingWorld Ranksort descendingUniversityDet.Presence Rank*Impact Rank*Openness Rank*Excellence Rank*
1
764
Vilnius University / Vilniaus universitetas
329
1180
1218
884
2
1291
Vilnius Gediminas Technical University / Vilniaus Gedimino technikos universitetas
992
2223
1503
1354
3
2179
Vytautas Magnus University / Vytauto Didžiojo universitetas
572
2048
4192
3037
4
2291
Mykolas Romeris University / Mykolo Romerio universitetas
1256
2443
3552
3068
5
2325
Kaunas University of Technology / Kauno technologijos universitetas
4650
5776
2053
1897
6
2616
Lithuanian University of Health Science (Kaunas University of Medicine, Veterinary Academy) / Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (Kauno Medicinos Universitetas)
3259
6702
4053
1934
7
2619
Klaipėda University / Klaipėdos universitetas
3331
4266
3110
2829
8
3274
Siauliai University / Šiaulių universitetas
2492
4409
4908
3721
9
3575
Aleksandras Stulginskis University (University of Agriculture) / Aleksandro Stulginskio Universitetas
1713
8213
5529
3184
10
4018
Lithuanian University of Educational Sciences (Vilnius Pedagogical University) / Lietuvos edukologijos universitetas
2373
6712
6962
3860
11
5419
ISM University of Management and Economics / ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
3632
7993
7624
4673
12
5561
Lithuanian Sports University / Lietuvos Sporto Universitetas
5583
11613
6881
4032
13
6207
European Humanities University / Europos Humanitarinis Universitetas
5169
6804
5862
5778
14
10023
University of Applied Social Sciences / Socialinių mokslų kolegija
8565
8348
8635
5778
15
10031
Lithuanian Academy of Music and Theatre / Lietuvos muzikos ir teatro akademija
3123
9657
8635
5778
16
10130
Vilnius University of Applied Sciences / Vilniaus kolegija
3608
9623
8635
5778
17
10351
Vilnius Academy of Fine Arts / Vilniaus dailės akademija
8947
8713
8635
5778
18
10535
LCC International University / LCC tarptautinis universitetas
9783
8771
8635
5778
19
11157
Kaunas College / Kauno Kolegija
8452
9969
8635
5778
20
12164
Kaunas College of Forestry and Environmental Engineering / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
9898
11029
8635
5778
21
12326
Kazimiero Simonavičiaus University
11880
13141
8635
5228
22
12844
General Jonas Zemaitis Military Academy of Lithuania / Lietuvos karo akademija
10635
11823
8635
5778
23
12970
Studiju kokybes vertinimo centras
14171
11199
8635
5778
24
13013
Vilnius Business College / Vilniaus verslo kolegija
5695
13011
8635
5778
25
13590
North Lithuania College / Šiaurės Lietuvos kolegija
6094
13776
8635
5778
26
13719
Vilnius International School of Law and Business / Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla
7224
13749
8635
5778
27
13742
Panevėžys College / Panevėžio kolegija
6208
14021
8635
5778
28
13780
Vilnius Co-operative College / Vilniaus kooperacijos kolegija
6339
14046
8635
5778
29
13929
Utena College / Utenos kolegija
7411
14046
8635
5778
30
14425
Vilnius College of Technologies and Design / Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
9743
14313
8635
5778
31
14481
(1) Klaipėda State College / Klaipėdos valstybinė kolegija
12914
13652
8635
5778
32
14945
Šiauliai State College / Šiaulių valstybinė kolegija
7723
15437
8635
5778
33
15214
Marijampolė College / Marijampolės kolegija
12011
14936
8635
5778
34
15355
Kaunas Technical College / Kauno technikos kolegija
6576
16231
8635
5778
35
15365
Žemaitija College / Žemaitijos kolegija
9743
15605
8635
5778
36
15596
Alytus College / Alytaus kolegija
16185
14496
8635
5778
37
16109
Vilnius St Joseph Seminary / Vilniaus šv Juozapo kunigų seminarija
4733
17672
8635
5778
38
16341
Kolping College / Kolpingo kolegija
16165
15501
8635
5778
39
16735
Vilnius College of Design / Vilniaus dizaino kolegija
19545
15174
8635
5778
40
16958
V A Graičiūnas Higher School of Management / V A Graičiūno aukštoji vadybos mokykla
7735
18094
8635
5778
41
18354
Lithuania Business College / Lietuvos verslo kolegija
13370
18818
8635
5778
42
18733
Lithuanian Maritime Academy / Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla
7938
20400
8635
5778
43
18965
Telšiai Bishop Vincentas Borisevičius Priest Seminary / Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija
21820
17619
8635
5778
44
20021
St Ignatius of Loyola College / VšĮ Švento Ignaco Lojolos kolegija
10089
21552
8635
5778

* Lower is better