Azerbaijan

rankingWorld RankUniversitysort descendingDet.Presence Rank*Impact Rank*Openness Rank*Excellence Rank*
1
3680
(1) Baku State University / Bakı Dövlət Universiteti
3646
9071
4203
3412
2
25972
Academy of Choreography
23257
25944
9593
5777
3
26229
Academy of Labour and Social Relations / Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası
20111
26320
9593
5777
4
12226
Academy of the Ministry of Emergency Situations / Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyası
1825
11463
9593
5777
5
4234
ADA University (Azerbaijan Diplomatic Academy)
10949
7609
5300
4063
6
18171
Azerbaijan Academy of Public Administration
17045
17535
9593
5777
7
21770
Azerbaijan Cooperative University / Azərbaycan Kooperasiya Universiteti
21855
21334
9593
5777
8
24136
Azerbaijan High Military School / Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi
27150
22743
9593
5777
9
10010
Azerbaijan Medical University / Azərbaycan Tibb Universiteti
5253
13057
8791
5246
10
17893
Azerbaijan Police Academy / Polis Akademiyası
15397
17355
9593
5777
11
24404
Azerbaijan State Academy of Fine Arts
20182
24496
9593
5777
12
22864
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors A Aliyev
17702
22958
9593
5777
13
15995
Azerbaijan State Agrarian University
13910
15063
9593
5777
14
19639
Azerbaijan State Conservatory / Azərbaycan Milli Konservatoriyası
20705
18915
9593
5777
15
19864
Azerbaijan State Marine Academy / Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası
18499
19444
9593
5777
16
16278
Azerbaijan State Oil Academy / Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası
27229
18584
9593
4696
17
17750
Azerbaijan State Pedagogical University / Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
7632
17825
9593
5777
18
17813
Azerbaijan State University of Culture & Art / Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
17547
17032
9593
5777
19
5214
Azerbaijan State University of Economics / Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
3325
5163
3795
5777
20
17196
Azerbaijan State University of Oil Industry
13886
19174
8527
5777
21
8255
Azerbaijan Technical University / Azərbaycan Texniki Universiteti
11812
13057
8012
4914
22
22129
Azerbaijan Technological University / Azərbaycan Texnologiya Universiteti
16214
22231
9593
5777
23
22804
Azerbaijan Tourism and Management University / Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
15397
23075
9593
5777
24
16634
Azerbaijan University / Azərbaycan Universiteti
14875
15757
9593
5777
25
13767
Azerbaijan University of Architecture and Construction / Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
12441
14574
8718
5777
26
13096
Azerbaijan University of Languages
5410
11967
9593
5777
27
25589
Baku Branch First Moscow State Medical University I M Sechenov
22284
25596
9593
5777
28
16960
Baku Business University
13537
16342
9593
5777
29
9619
Baku Engineering University (Qafqaz University)
6227
10859
7963
5777
30
20475
Baku Eurasia University / Baki Avrasiya Universiteti
18112
20213
9593
5777
31
26538
Baku Girls University / Bakı Qızlar Universiteti
24405
26461
9593
5777
32
16387
Baku Higher Oil School / Bakı Ali Neft Məktəbi
7131
16131
9593
5777
33
23064
Baku Music Academy / Bakı Musiqi Akademiyası
16244
23299
9593
5777
34
18117
Ganja State University / Gəncə Dövlət Universiteti
7882
18182
9593
5777
35
6555
Khazar University / Xəzər Universitəsi
5174
6702
6902
5777
36
17654
Lankaran State University
15683
17032
9593
5777
37
27109
Mingachevir State University
21638
27123
9593
5777
38
14770
Moscow State University MV Lomonosov Baku Branch / MVLomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialı
14668
13410
9593
5777
39
26949
Nakhchivan State University
27150
26605
9593
5777
40
14897
Nakhchivan State University / Naxçıvan Dövlət Universiteti
7488
14183
9593
5777
41
16232
Nakhchivan Teachers Institute / Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
5253
16131
9593
5777
42
23682
Nakhchivan University / Naxçıvan Unversiteti
19710
23775
9593
5777
43
25718
National Aviation Academy
22538
25720
9593
5777
44
15108
Odlar Yurdu University / Odlar Yurdu Universiteti
15601
13775
9593
5777
45
19789
Sumqayit State University (Sumgait State University) / Sumqayıt Dövlət Universiteti
12383
19893
9593
5777
46
14493
Western University
11272
13246
9593
5777

* Lower is better