Azerbaijan

rankingWorld RankUniversityDet.Presence Rank*Impact Rank*Openness Rank*Excellence Rank*sort descending
1
4121
(1) Baku State University / Bakı Dövlət Universiteti
7183
9531
6483
3153
2
17082
Azerbaijan State Oil Academy / Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası
25981
17986
8635
4330
3
7705
Azerbaijan Technical University / Azərbaycan Texniki Universiteti
1895
14155
7970
4482
4
10998
Azerbaijan Medical University / Azərbaycan Tibb Universiteti
8547
13407
8635
4916
5
18216
Lankaran State University
20209
17042
8635
5778
6
14411
Moscow State University MV Lomonosov Baku Branch / MVLomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialı
15666
12890
8635
5778
7
15297
Nakhchivan Teachers Institute / Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
8073
15868
8635
5778
8
23287
Baku Music Academy / Bakı Musiqi Akademiyası
23691
22825
8635
5778
9
25923
National Aviation Academy
21896
26018
8635
5778
10
14685
Nakhchivan State University / Naxçıvan Dövlət Universiteti
11607
14234
8635
5778
11
16504
Western University
23405
13776
8635
5778
12
11618
Academy of the Ministry of Emergency Situations / Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyası
3708
11578
8635
5778
13
17473
Ganja State University / Gəncə Dövlət Universiteti
11786
17945
8635
5778
14
19052
Sumqayit State University (Sumgait State University) / Sumqayıt Dövlət Universiteti
14969
19356
8635
5778
15
19670
Azerbaijan State Conservatory / Azərbaycan Milli Konservatoriyası
21931
18510
8635
5778
16
18170
Azerbaijan Academy of Public Administration
17440
17619
8635
5778
17
6885
Khazar University / Xəzər Universitəsi
5956
7280
6860
5778
18
23384
Azerbaijan High Military School / Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi
25588
21745
8635
5778
19
6466
ADA University (Azerbaijan Diplomatic Academy)
4900
8202
5087
5778
20
15740
Azerbaijan State Agrarian University
15965
14758
8635
5778
21
20041
Azerbaijan State Marine Academy / Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası
21348
19205
8635
5778
22
17829
Azerbaijan State University of Culture & Art / Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
18579
16887
8635
5778
23
17485
Azerbaijan State Pedagogical University / Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
11797
17945
8635
5778
24
12623
Azerbaijan University of Languages
10116
11599
8635
5778
25
25689
Academy of Labour and Social Relations / Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası
20781
25849
8635
5778
26
21441
Azerbaijan Cooperative University / Azərbaycan Kooperasiya Universiteti
21771
20909
8635
5778
27
21630
Azerbaijan Teacher's Institute
24238
20400
8635
5778
28
9697
Azerbaijan State Economic University
25768
3238
8635
5778
29
18397
Azerbaijan Tourism and Management University / Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
11519
19280
8635
5778
30
23722
Azerbaijan Technological University / Azərbaycan Texnologiya Universiteti
17876
24316
8635
5778
31
16999
Azerbaijan University / Azərbaycan Universiteti
17672
16020
8635
5778
32
15245
Azerbaijan University of Architecture and Construction / Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
12692
14823
8635
5778
33
18687
Baku Eurasia University / Baki Avrasiya Universiteti
18982
17986
8635
5778
34
17408
Baku Business University
18442
16346
8635
5778
35
17191
Baku Higher Oil School / Bakı Ali Neft Məktəbi
7712
18456
8635
5778
36
25939
Baku Girls University / Bakı Qızlar Universiteti
23963
25945
8635
5778
37
18013
Baku Slavic University / Bakı Slavyan Universiteti
25768
13724
8635
5778
38
23091
Nakhchivan University / Naxçıvan Unversiteti
13793
24176
8635
5778
39
14739
Odlar Yurdu University / Odlar Yurdu Universiteti
18646
12664
8635
5778
40
17606
Azerbaijan Police Academy / Polis Akademiyası
16562
17040
8635
5778
41
6809
Qafqaz University
3626
8743
5774
5778

* Lower is better