Azerbaijan

rankingWorld RankUniversityDet.sort descendingPresence Rank*Impact Rank*Openness Rank*Excellence Rank*
1
23384
Azerbaijan High Military School / Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi
25588
21745
8635
5778
2
6466
ADA University (Azerbaijan Diplomatic Academy)
4900
8202
5087
5778
3
15740
Azerbaijan State Agrarian University
15965
14758
8635
5778
4
20041
Azerbaijan State Marine Academy / Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası
21348
19205
8635
5778
5
17829
Azerbaijan State University of Culture & Art / Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
18579
16887
8635
5778
6
17485
Azerbaijan State Pedagogical University / Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
11797
17945
8635
5778
7
12623
Azerbaijan University of Languages
10116
11599
8635
5778
8
25689
Academy of Labour and Social Relations / Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası
20781
25849
8635
5778
9
21441
Azerbaijan Cooperative University / Azərbaycan Kooperasiya Universiteti
21771
20909
8635
5778
10
21630
Azerbaijan Teacher's Institute
24238
20400
8635
5778
11
10998
Azerbaijan Medical University / Azərbaycan Tibb Universiteti
8547
13407
8635
4916
12
9697
Azerbaijan State Economic University
25768
3238
8635
5778
13
17082
Azerbaijan State Oil Academy / Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası
25981
17986
8635
4330
14
18397
Azerbaijan Tourism and Management University / Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
11519
19280
8635
5778
15
23722
Azerbaijan Technological University / Azərbaycan Texnologiya Universiteti
17876
24316
8635
5778
16
16999
Azerbaijan University / Azərbaycan Universiteti
17672
16020
8635
5778
17
15245
Azerbaijan University of Architecture and Construction / Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
12692
14823
8635
5778
18
7705
Azerbaijan Technical University / Azərbaycan Texniki Universiteti
1895
14155
7970
4482
19
18687
Baku Eurasia University / Baki Avrasiya Universiteti
18982
17986
8635
5778
20
17408
Baku Business University
18442
16346
8635
5778
21
17191
Baku Higher Oil School / Bakı Ali Neft Məktəbi
7712
18456
8635
5778
22
25939
Baku Girls University / Bakı Qızlar Universiteti
23963
25945
8635
5778
23
18013
Baku Slavic University / Bakı Slavyan Universiteti
25768
13724
8635
5778
24
4121
(1) Baku State University / Bakı Dövlət Universiteti
7183
9531
6483
3153
25
19670
Azerbaijan State Conservatory / Azərbaycan Milli Konservatoriyası
21931
18510
8635
5778
26
18170
Azerbaijan Academy of Public Administration
17440
17619
8635
5778
27
11618
Academy of the Ministry of Emergency Situations / Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyası
3708
11578
8635
5778
28
17473
Ganja State University / Gəncə Dövlət Universiteti
11786
17945
8635
5778
29
6885
Khazar University / Xəzər Universitəsi
5956
7280
6860
5778
30
18216
Lankaran State University
20209
17042
8635
5778
31
14411
Moscow State University MV Lomonosov Baku Branch / MVLomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialı
15666
12890
8635
5778
32
15297
Nakhchivan Teachers Institute / Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
8073
15868
8635
5778
33
23287
Baku Music Academy / Bakı Musiqi Akademiyası
23691
22825
8635
5778
34
25923
National Aviation Academy
21896
26018
8635
5778
35
14685
Nakhchivan State University / Naxçıvan Dövlət Universiteti
11607
14234
8635
5778
36
23091
Nakhchivan University / Naxçıvan Unversiteti
13793
24176
8635
5778
37
14739
Odlar Yurdu University / Odlar Yurdu Universiteti
18646
12664
8635
5778
38
17606
Azerbaijan Police Academy / Polis Akademiyası
16562
17040
8635
5778
39
6809
Qafqaz University
3626
8743
5774
5778
40
19052
Sumqayit State University (Sumgait State University) / Sumqayıt Dövlət Universiteti
14969
19356
8635
5778
41
16504
Western University
23405
13776
8635
5778

* Lower is better