Azerbaijan

rankingWorld Ranksort descendingUniversityDet.Presence Rank*Impact Rank*Openness Rank*Excellence Rank*
1
4717
(1) Baku State University Bakı Dövlət Universiteti
6832
10508
4121
3173
2
5665
Azerbaijan State Economic University
14106
2494
4121
5824
3
5684
Qafqaz University
1996
8935
3771
5824
4
8512
Khazar University / Xəzər Universitəsi
4834
8024
4121
5824
5
10232
ADA University (Azerbaijan Diplomatic Academy)
10675
9052
4121
5824
6
10426
Azerbaijan Medical University / Azərbaycan Tibb Universiteti
7746
13471
4121
4952
7
10460
Academy of the Ministry of Emergency Situations / Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyası
1544
11852
4121
5824
8
11944
Azerbaijan Technical University / Azərbaycan Texniki Universiteti
11576
16146
4121
4512
9
12680
Sumqayit State University (Sumgait State University) / Sumqayıt Dövlət Universiteti
15218
11505
4121
5824
10
13041
Azerbaijan University of Languages
7988
13379
4121
5824
11
13216
Odlar Yurdu University / Odlar Yurdu Universiteti
20508
11111
4121
5824
12
14151
Nakhchivan Teachers Institute / Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
7676
14955
4121
5824
13
14169
Moscow State University MV Lomonosov Baku Branch / MVLomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialı
15462
13443
4121
5824
14
14207
Azerbaijan University of Architecture and Construction / Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
12910
13980
4121
5824
15
14323
Nakhchivan State University / Naxçıvan Dövlət Universiteti
10919
14527
4121
5824
16
15750
Western University
20458
14525
4121
5824
17
15864
Azerbaijan State Agrarian University
17638
15247
4121
5824
18
15907
Azerbaijan Tourism Institute
9123
16791
4121
5824
19
16370
Baku Slavic University / Bakı Slavyan Universiteti
23417
14623
4121
5824
20
16508
Azerbaijan State Oil Academy / Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası
25952
17660
4121
4361
21
16736
Azerbaijan University / Azərbaycan Universiteti
16959
16431
4121
5824
22
17044
Baku Business University
18286
16575
4121
5824
23
17471
Baku Eurasia University / Baki Avrasiya Universiteti
19535
16882
4121
5824
24
17499
Azerbaijan State Pedagogical University / Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
11078
18287
4121
5824
25
17670
Azerbaijan State University of Culture & Art / Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
19017
17188
4121
5824
26
17745
Lankaran State University
21358
16865
4121
5824
27
17990
Azerbaijan Academy of Public Administration
18260
17710
4121
5824
28
18099
Azerbaijan Police Academy / Polis Akademiyası
17452
17978
4121
5824
29
18126
National Aviation Academy
20283
17507
4121
5824
30
18197
Baku Higher Oil School / Bakı Ali Neft Məktəbi
8088
19486
4121
5824
31
18761
Ganja State University / Gəncə Dövlət Universiteti
12540
19402
4121
5824
32
19008
Azerbaijan State Conservatory / Azərbaycan Milli Konservatoriyası
21703
18334
4121
5824
33
19743
Azerbaijan State Marine Academy / Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası
21620
19196
4121
5824
34
20640
Azerbaijan Teacher's Institute
24651
19649
4121
5824
35
20748
Azerbaijan Cooperative University / Azərbaycan Kooperasiya Universiteti
22003
20367
4121
5824
36
22413
Azerbaijan High Military School / Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi
25502
21473
4121
5824
37
22642
Baku Music Academy / Bakı Musiqi Akademiyası
19307
22631
4121
5824
38
24166
Nakhchivan University / Naxçıvan Unversiteti
16803
23700
4121
5824
39
24369
Azerbaijan Technological University / Azərbaycan Texnologiya Universiteti
19719
23700
4121
5824
40
24605
Academy of Labour and Social Relations / Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası
21335
23700
4121
5824
41
25223
Baku Girls University / Bakı Qızlar Universiteti
23743
23700
4121
5824

* Lower is better