Azerbaijan

rankingWorld Ranksort descendingUniversityDet.Presence Rank*Impact Rank*Openness Rank*Excellence Rank*
1
3656
(1) Baku State University / Bakı Dövlət Universiteti
3392
8877
4365
3245
2
5817
Azerbaijan State University of Economics / Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
2162
6491
4003
6007
3
6495
ADA University (Azerbaijan Diplomatic Academy)
3216
7409
5684
6007
4
6548
Khazar University / Xəzər Universitəsi
3652
6282
7432
6007
5
10243
Azerbaijan Medical University / Azərbaycan Tibb Universiteti
4294
12908
9815
5561
6
12287
Baku Engineering University (Qafqaz University)
2899
14458
8599
6007
7
12384
Academy of the Ministry of Emergency Situations / Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyası
1813
11082
10778
6007
8
12807
Azerbaijan Technical University / Azərbaycan Texniki Universiteti
8390
14378
8847
6007
9
13877
Azerbaijan University of Languages
7245
12406
10778
6007
10
14243
Azerbaijan University of Architecture and Construction / Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
11500
15223
9673
6007
11
14408
Azerbaijan State Oil Academy / Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası
27682
19352
10778
4547
12
14422
Moscow State University MV Lomonosov Baku Branch / MVLomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialı
13807
12737
10778
6007
13
15278
Odlar Yurdu University / Odlar Yurdu Universiteti
16174
13703
10778
6007
14
15287
Nakhchivan State University / Naxçıvan Dövlət Universiteti
6076
14408
10778
6007
15
15409
Azerbaijan State University of Oil Industry
13124
16993
9445
6007
16
15530
Baku Higher Oil School / Bakı Ali Neft Məktəbi
3868
14992
10778
6007
17
15699
Nakhchivan Teachers Institute / Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
3431
15266
10778
6007
18
15890
Azerbaijan State Agrarian University
14333
14649
10778
6007
19
16428
Azerbaijan University / Azərbaycan Universiteti
12975
15419
10778
6007
20
17205
Baku Business University
8653
16679
10778
6007
21
17316
Lankaran State University
10795
16664
10778
6007
22
18304
Ganja State University / Gəncə Dövlət Universiteti
7603
18046
10778
6007
23
18460
Azerbaijan State University of Culture & Art / Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
17867
17602
10778
6007
24
18568
Azerbaijan State Pedagogical University / Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
7618
18379
10778
6007
25
18583
Azerbaijan Police Academy / Polis Akademiyası
15261
17914
10778
6007
26
18775
Azerbaijan Academy of Public Administration
17235
18009
10778
6007
27
19586
Sumqayit State University (Sumgait State University) / Sumqayıt Dövlət Universiteti
12543
19310
10778
6007
28
19835
Azerbaijan State Marine Academy / Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası
18411
19215
10778
6007
29
19857
Azerbaijan Technological University / Azərbaycan Texnologiya Universiteti
18243
23561
10778
5275
30
20002
Azerbaijan State Conservatory / Azərbaycan Milli Konservatoriyası
20184
19264
10778
6007
31
20486
Baku Eurasia University / Baki Avrasiya Universiteti
17790
20043
10778
6007
32
21326
Azerbaijan Cooperative University / Azərbaycan Kooperasiya Universiteti
21118
20759
10778
6007
33
21872
Baku Music Academy / Bakı Musiqi Akademiyası
15165
21881
10778
6007
34
22406
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors A Aliyev
17790
22305
10778
6007
35
22878
Azerbaijan Tourism and Management University / Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
4849
23588
10778
6007
36
22954
Baku Slavic University
15428
23096
10778
6007
37
23479
Nakhchivan University / Naxçıvan Unversiteti
19750
23425
10778
6007
38
24038
Western Caspian University
16416
24272
10778
6007
39
24380
Azerbaijan High Military School / Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi
27918
22779
10778
6007
40
24444
Azerbaijan State Academy of Fine Arts
20293
24461
10778
6007
41
25221
National Aviation Academy
16694
25423
10778
6007
42
25587
Baku Branch First Moscow State Medical University I M Sechenov
22026
25580
10778
6007
43
26116
Baku Girls University / Bakı Qızlar Universiteti
3299
26681
10778
6007
44
26148
Academy of Labour and Social Relations / Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası
21294
26180
10778
6007
45
26226
Academy of Choreography
23638
26162
10778
6007
46
27151
Mingachevir State University
22269
27235
10778
6007
47
27326
Nakhchivan State University
27590
27048
10778
6007
48
27756
Mingachevir Polytechnic Institute / Mingecevir Politexnik Institutu
27142
27699
10778
6007

* Lower is better