South East Asia

rankingWorld RankUniversitysort descendingDet.CountryPresence Rank*Impact Rank*Openness Rank*Excellence Rank*
3401
19888
Vanda Institute of Accounting
bandera
21382
19300
7356
6084
3402
27075
Veritas University College
bandera
17933
27450
7356
6084
3403
20664
Victoria International College
bandera
24861
19785
7356
6084
3404
18464
Vietnam Academy of Logistics / Học viện Hậu cần Việt Nam
bandera
20347
17734
7356
6084
3405
19768
Vietnam Academy of Military Science / Học viện Khoa học Quân sự Việt Nam
bandera
15327
19738
7356
6084
3406
18381
Vietnam Academy of Science and Technology / Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
bandera
9905
18590
7356
6084
3407
10019
Vietnam Academy of Social Sciences / Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
bandera
2551
8910
7356
6084
3408
18872
Vietnam Air and Air Defense Forces Academy / Học viện Phòng không Không quân Việt Nam
bandera
10871
19100
7356
6084
3409
16630
Vietnam Aviation Academy / Học viện Hàng không Việt Nam
bandera
8116
16641
7356
6084
3410
11177
Vietnam Forestry University / Đại học Lâm nghiệp
bandera
2314
10414
7356
6084
3411
7294
Vietnam Maritime University / Đại học Hàng hải
bandera
3477
8257
5779
6084
3412
28807
Vietnam Military Academy Dalat / Học viện Lục quân Đà Lạt
bandera
19721
28949
7356
6084
3413
16524
Vietnam Military Medical Academy / Học viện Quân y Việt Nam
bandera
13164
16051
7356
6084
3414
24048
Vietnam Military Political Academy / Học viện Chính trị Quân sự Việt Nam
bandera
13956
24628
7356
6084
3415
17334
Vietnam National Academy of Music Hanoi Conservatory of Music / Nhạc viện Hà Nội
bandera
13641
17009
7356
6084
3416
1133
Vietnam National University Hanoi / Đại học Quốc gia Hà Nội
bandera
436
1855
1631
1230
3417
3143
Vietnam National University Ho Chi Minh City / Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
bandera
5963
6409
7356
1572
3418
3966
Vietnam National University of Agriculture
bandera
2361
8853
2622
4215
3419
18997
Vietnam Naval Academy / Học viện Hải quân Việt Nam
bandera
17534
18625
7356
6084
3420
15022
Vietnam University of Commerce / Đại học Thương mại
bandera
6405
16603
6925
6084
3421
21690
Vietnam University of Traditional Medicine / Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam
bandera
14606
22040
7356
6084
3422
7508
Vietnamese-German University / Đại học Việt-Đức
bandera
10835
9873
4080
6084
3423
4121
Vinh University / Đại học Vinh
bandera
2241
9224
5558
3718
3424
18214
Virgen Milagrosa University Foundation
bandera
25237
16852
7356
6084
3425
7665
Visayas State University
bandera
4431
12725
4937
5624
3426
21625
Vision College
bandera
18537
21595
7356
6084
3427
11878
VNU Hanoi University of Science / Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
bandera
4881
10896
7356
6084
3428
11668
VNU University of Economics and Busines / Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội
bandera
1829
11213
7356
6084
3429
4931
VNUHCM International University / Trường Đại học Quốc tế
bandera
7155
4495
2533
6084
3430
6043
VNUHCM University of Information Technology / Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin
bandera
2716
6683
4590
6084
3431
5594
VNUHCM University of Science
bandera
2024
7231
2880
6084
3432
8493
VNUHCM University of Social Sciences and Humanities / Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
bandera
2224
6895
7356
6084
3433
4520
VNUHCM University of Technology / Trường Đại học Bách khoa
bandera
2258
3654
2026
6084
3434
17803
Vo Truong Toan University / Đại học Võ Trường Toản VTTU
bandera
11390
17815
7356
6084
3435
10233
Vongchavalitkul University
bandera
21931
7300
7356
6084
3436
22544
VTAR Institute (former Kojadi Institute)
bandera
21618
22357
7356
6084
3437
3035
Walailak University
bandera
1797
5194
2865
3471
3438
9842
Wawasan Open University
bandera
13315
11567
5617
6084
3439
12314
Webster University Thailand
bandera
18312
10267
7356
6084
3440
20604
Wesleyan University Philippines
bandera
22311
20027
7356
6084
3441
12410
West Visayas State University
bandera
14154
14164
6120
6084
3442
25238
West Yangon Technological University
bandera
18910
25558
7356
6084
3443
23388
Western Institute of Technology
bandera
27697
22530
7356
6084
3444
12301
Western Mindanao State University
bandera
15117
11059
7240
6084
3445
19636
Western Philippines University
bandera
20802
19056
7356
6084
3446
15545
Western University / มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
bandera
5761
15546
7356
6084
3447
14460
Western University Hanoi / Đại học Thành Tây Hà Nội
bandera
12552
20060
3844
6084
3448
17748
Western University Phnom Penh
bandera
24990
16319
7356
6084
3449
20360
Westminster International College Malaysia
bandera
28611
18555
7356
6084
3450
19387
Widad University College
bandera
20456
20665
6897
6084
3451
25294
Wilmar Bisnis Indonesia Polytechnic
bandera
14312
26498
7168
6084
3452
27363
Wiyatamandala School of Business
bandera
28497
26970
7356
6084
3453
8814
Xavier University Ateneo de Cagayan
bandera
9086
8194
6925
6084
3454
8291
Xiamen University Malaysia Campus
bandera
15025
11994
3015
6084
3455
26056
Yala Community College
bandera
20200
26305
7356
6084
3456
4956
Yala Rajabhat University
bandera
3132
3665
4627
6084
3457
4653
Yale NUS College
bandera
6961
3907
1829
6084
3458
19052
Yangon Technological University
bandera
24061
18036
7356
6084
3459
25730
Yangon University of Distance Education
bandera
24973
25595
7356
6084
3460
20558
Yangon University of Economics
bandera
6887
21381
7356
6084
3461
26218
Yasothon Community College
bandera
24216
26215
7356
6084
3462
28223
Yayasan Pendidikan Karya Anak Bangsa
bandera
28731
27978
7356
6084
3463
26707
Yayasan Pendidikan Pelayaran Djadajat 1963
bandera
22983
26820
7356
6084
3464
28495
Yayasan Pendidikan Yapti Turatea Indonesia
bandera
25941
28536
7356
6084
3465
26649
Yayasan Perguruan Sawerigading Makassar
bandera
16596
27109
7356
6084
3466
25206
YES International College
bandera
23282
25127
7356
6084
3467
14582
Yezin Agricultural University
bandera
15100
18418
7356
5341
3468
25949
Young Aces Technical College
bandera
20953
26118
7356
6084
3469
21654
YPC International College
bandera
21718
21309
7356
6084
3470
25250
YTL International College of Hotel Management
bandera
27133
24705
7356
6084
3471
21051
Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology
bandera
22707
20502
7356
6084

Pages

* Lower is better